Seramik Özellikleri Nelerdir? Seramik Kullanmanın Avantajları

Seramik, yüzyıllardır insanlık açısından kritik öneme sahip bir malzemedir. Tamamiyle doğal malzemeler kullanılarak üretilir, şekil verildikten sonra pişirilir ve bu sayede de tamamen geleneksel bir yöntem ile nihai halini alır. Sahip olduğu özellikler açısından bakıldığında su geçirmezliği, dayanıklılığı, aşınmazlığı ve dekoratif olarak başarılı olması seramik kaplamayı diğer kaplama çeşitlerinden ayrı bir yere koyar. Yurtbay Seramik olarak yıllardır üretimini ve ürün geliştirme aşamasını yürüttüğümüz, özel olarak uzmanlaştığımız ve güncel modern tasarımlar yaptığımız seramik ürünlerini sizlere sunmaktayız.

Buraya tıklayarak Yurtbay Seramik ürün kataloğunu inceleyebilirsiniz.

Seramik Nedir?
Seramik, çeşitli doğal malzemelerin birleşimi ile oluşur. Toprakta bulunan çeşitli kayaların zaman içinde aşınması ile ortaya çıkan kil, kaolen gibi malzemelerin yüksek sıcaklıklarda ve çeşitli ekstra mineraller katılarak pişirilmesiyle elde edilir. Pişirilme sonucu son derece dayanıklı, su geçirmez ve güvenilir bir kaplama malzemesi halini alır. İlk çağlardan beri insanlar tarafından sıklıkla uygulanan bu seramik üretim süreci, günümüzde yeni tekniklerin geliştirilmesiyle popülerleşmeye devam etmektedir. Üretim süreci esnasında içine çeşitli bileşikler dahil edilen seramik modelleri hem daha sağlam, hem de daha parlak olmaktadır. Bu sayede Yurtbay Seramik, geliştirmiş olduğu üst düzey formülleri kullanarak, dayanıklı ve gösterişli seramikler üretmektedir.

Seramik Özellikleri Nelerdir?
Seramik özellikleri ile ön plana çıkan ve sıkça tercih edilen bir malzemedir. Bunlara bakılacak olursa:

  1. Suya dayanıklıdır, su geçirmez.
  2. Temizlik malzemelerine karşı dirence sahiptir.
  3. Seçilen modele göre parlak veya mat bir yüzeye sahiptir.
  4. Çeşitli tasarımlarda seramikler bulunabilir.
  5. Doğaya ve insan sağlığına herhangi bir zararı bulunmamaktadır.
  6. Çeşitli bileşikler kullanılarak amaca uygun seramikler üretilmektedir.

Bunlar gibi pek çok özelliğe sahip olmasıyla birlikte, günümüzde üretilen modeller kullanım alanlarına göre de birbirlerinden ayrışırlar. Bu ayrışma hem tasarımsal anlamda olur, hem de kullanılan çeşitli bileşiklerin özelliklerine göre çeşitlenir. Örneğin bir banyo için kullanılacak seramik kaplama ile bir resepsiyonun kaplaması arasında pek çok fark bulunacaktır.

Suya ve Toza Maksimum Direnç
Su ve toz, gün içerisinde özellikle banyo ve mutfak, otel lobisi veya toplantı odası gibi pek çok alanda duvarların ve zeminlerin sürekli maruz kaldığı iki ana yıpratıcı etmen. Doğada dahi binlerce yıl içerisinde yer şekillerinin değişmesini ve bozunmasını sağlayan bu iki yıpratıcı madde, pişirilmiş ve çeşitli işlemlerden geçmiş toprak, kil ve çeşitli mineraller ile zenginleştirilmiş seramik için mukavemetin en yüksek olduğu iki etkendir. Pişirilme esnasında binlerce dereceye kadar ısıtılan, sonra da çeşitli kaplamalar ile kaplanan seramik yüzeyler, suyu asla geçirmezler, tozdan etkilenmez ve yıpranmazlar. Aynı zamanda güneş ışığına ve çeşitli temizlik malzemelerine de maksimum direnci gösterirler.

Seramik Kaplama Uygulamasının Avantajları
Seramik kaplama yapılan ortamda özellikle neme ve buhara karşı bir mukavamet sağlanır. Güneş, toz ve aşındırıcı pek çok temizlik ürününe mukavemete sahiptir. Bu nedenle seramik, genellikle banyolar ve mutfaklarda, kimi zaman da otel resepsiyonları, antreler gibi gün içerisinde çok sık temizlenen ve çok insan tarafından kullanılan alanlarda tercih edilmektedir. Önemli olan uygun çeşidi uygun ortamda kullanarak maksimum verimi sağlayabilmektir. Burada da göz önünde bulundurulması gereken parametre, incelenen katalogta belirtilen kullanım alanlarına göz atmaktır. Yurtbay Seramik’in kataloğunda pek çok teknik detaya ve kullanım alanı önerisine ulaşarak istediğiniz uygulamayı maksimum verimde yapabilirsiniz.

En Doğru Seramik Nasıl Seçilir?
En uygun tercihi yapmak için birincil önceliğiniz uygulamayı yapacağınız alanın ne için kullanıldığı olmalıdır. Sıklıkla tercih edilen mutfak tezgah arası veya banyo gibi alanlar, kullanımın en uygun olduğu yerlerdir. Bazı markalar, sırf bu alanlar için ürettikleri özel modeller ile rakiplerinden sıyrılmaktadır. Siz de seçiminizi yapmadan önce çeşitli markalara göz gezdirip en beğendiğiniz modeli seçebilirsiniz. Çeşitli renk ve yüzey yapısı seçeneği arasından istediğinizi seçerek doğru bir ustaya uygulatmanız, maksimumu verimi almanızı sağlayacaktır. Yurtbay Seramik şubeleri veya internet sitesi üzerinden ulaşabileceğiniz çeşitli kataloglar sayesinde de istediğiniz alana en uygun modelleri inceleyebilirsiniz.

Banyoda Seramik Neden Tercih Edilmelidir? Yazımıza göz atarak daha fazla bilgi edinebilirsiniz. Yurtbay Seramik Kataloğu’nu inceleyerek de çeşitli modellerimiz hakkında bilgi edinebilirsiniz.

Kişisel Verilerin Korunması

KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİ, SAKLANMASI, KULLANILMASI VE PAYLAŞILMASINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME METNİ

Sayın kullanıcı,

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında kişisel verilerinize ilişkin hak ve yetkileriniz hakkında bilgi sahibi olmak için işbu metni okumanızı, saklamanızı ve okuyup anladıktan sonra aşağıdaki onay metnini de dikkatlice okuyarak onaylamanızı, onay vermek istemediğiniz hususları çizmenizi ve aşağıda boş bırakılan şerh kısmında itiraz ettiğiniz kısımları belirtmenizi rica ederiz.

1. Kişisel veri nedir?

Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi kişisel veriyi oluşturmaktadır. Adınız, soyadınız, e-posta adresiniz, telefon numaranız, adresiniz, ünvanınız, mesleğiniz gibi kimliğinizi ortaya koyan ve diğer insanlardan ayırt edilebilmenizi sağlayan her türlü bilgi kişisel verinizi oluşturmaktadır.

2. Özel nitelikli veri nedir?

Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri özel nitelikli kişisel veridir. Özel nitelikli kişisel verilerin, ilgilinin açık rızası olmaksızın işlenmesi yasaktır.

3. Hangi kişisel veya özel nitelikli verileriniz işlenmektedir?

Aşağıda sayılanlarla sınırlı olmamak ve mevzuattan kaynaklanan gereklilikler doğrultusunda, aşağıdaki tabloda yer verilen verileriniz şirketimiz nezdinde işlenebilmektedir.

Veri Kategorisi Veri Türleri
Kimlik Verisi Ad, soyadı
İletişim Verisi Telefon numarası, adres bilgisi, e-posta adresi.
Diğer Ünvanı, mesleği

4. Veri sorumlusu kimdir?

Veri sorumlusu kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi ifade etmektedir. Ticari ilişki sebebiyle işlenecek kişisel verilerinizle ilgili veri sorumlusu Çaycuma Vergi Dairesine kayıtlı 9860025813 Vergi numaralı, 0986002581300013 Mersis numaralı ve Lavanta Sok. No: 2 Hasanpaşa Kadıköy Merkez adresine faaliyet gösteren Yurtbay Seramik San. ve Tic. A.Ş.’dir.

5. Kişisel verileriniz nasıl ve hangi esaslarla işlenir?

Kişisel verilerinizin işlenmesinde 6698 sayılı Kanun’a ve diğer kanunlarda öngörülen usul ve esaslar dikkate alınmaktadır. Kişisel verilerinizi Türk Borçlar Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Türk Ceza Kanunu, Vergi Usul Kanunu gibi mevzuattan doğan ve tacir olmamızdan kaynaklı yetki ve yükümlülüklerimiz çerçevesinde, güvenlik, veri analizi ve hizmet kalitemizin geliştirilmesi amacıyla, hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun, belirli, açık, meşru amaçlar için ve onayınız çerçevesinde işlemekteyiz. Kişisel verileriniz, ticari akdinizin devamı süresince sizlerden ve üçüncü kişilerden temin ettiğimiz bilgi ve belgeler elektronik ortamda tutulan veri tabanına işlenmek suretiyle muhafaza edilmektedir. IT birimimiz, kişisel verilerinizin minimum sayıda kişinin erişimine açık tutulması ve üçüncü kişilerce ele geçirilmesinin önlenebilmesi için azami çaba göstermektedir.

6. Kişisel verileriniz ne kadar süre ile muhafaza edilecektir?

Kişisel verileriniz Türk Borçlar Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve Vergi Usul Kanunu ile diğer kanunların tacir sıfatıyla Yurtbay Seramik San. ve Tic. A.Ş.’yi sorumlu tuttuğu süreler dikkate alınarak, yasalarca öngörülen azami süre ile muhafaza edilecektir.

7. Açık rızanın bulunmadığı durumlarda da kişisel verilerin işlenmesi mümkün müdür, kişisel veriler açık rızanın bulunmadığı hangi durumlarda işlenebilir?

Kişisel veriler kural olarak ilgili kişinin açık rızası olmaksızın işlenemez. Ancak kanunda sayılan şartlardan birinin varlığı hâlinde, ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın kişisel verilerinin işlenmesi mümkündür. Bu şartlar şu şekilde sıralanabilir:

a) Kanunlarda açıkça öngörülmesi.

b) Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması.

c) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.

ç) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.

d) İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması.

e) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.

f) İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

8. Kişisel verileriniz hangi durumlarda, ne zaman silinir?

Yukarıda açıkladığımız şartlara uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde, kişisel veriler resen veya tarafınızın talebi üzerine veri sorumlusu olan Yurtbay Seramik San. ve Tic. A.Ş. tarafından silinir, yok edilir veya anonim hâle getirilir. Anonim hale getirme; kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hâle getirilmesini ifade etmektedir.

9. Kişisel verileriniz üçüncü kişilere hangi durumlarda aktarılır?

Kişisel verileriniz yasal olarak ancak tarafınızın açık rızası çerçevesinde üçüncü kişilere aktarılabilir. Kişisel verileriniz, hiçbir suretle herhangi bir ticari amaç doğrultusunda üçüncü kurum veya kişilere aktarılmayacaktır. Ancak başka firmalardan temin edilen hosting, veri güvenliği, depolama, veri analizi, çağrı merkezi vs hizmetler dolayısıyla kişisel verileriniz dolaylı şekilde üçüncü kişilerin erişimine açık hale gelebilecektir.

Ayrıca, işbu metnin 7. maddesinde sayılan ve açık rızanız bulunmasa dahi kanunen işlenmesi mümkün kişisel verileriniz de yine açık rızanız bulunmaksızın üçüncü kişilerle paylaşılabilir.

10. Kişisel verileriniz yurtdışına nasıl aktarılır?

Kişisel verileriniz, tarafınızın açık rıza göstermesi durumunda yurtdışına aktarılabilir.

Yurtbay Seramik San. ve Tic. A.Ş. olarak, merkezi yurtdışında bulunan firmalardan sunucu, domain, hosting, IT, depolama, veri güvenliği yazılımı, iş geliştirme, veri analizi, güvenlik, organizasyon gibi hizmetlerin alınması sebebiyle, meşru amaç ve gereksinimlerin mevcudiyeti halinde kişisel verilerinizin yurtdışında bulunan üçüncü kişilerle paylaşılmasına ihtiyaç duyabiliriz.

Kişisel verilerinizin yurtdışına aktarılacak olması durumunda, kişisel verilerinizin aktarılacağı yabancı ülkede yeterli korumanın bulunup bulunmadığı ve ülke bazında yeterli koruma mevcut değilse dahi yurtdışında kişisel verilerinizin aktarılacağı kurum tarafından kişisel verilerinizin yeterli seviyede korunması hususunda gerekli önlemlerin alınıp alınamayacağı tarafımızca mutlaka denetlenecek ve kişisel verilerinizin yeterli seviyede korunamayacağı yönünde bir şüphe oluştuğu takdirde kişisel verileriniz yurtdışına aktarılmayacaktır.

11. Kişisel verilerinizin korunması ile ilgili haklarınız nelerdir? Merak ettiğiniz hususları ve bu çerçevedeki haklarınızı nasıl öğrenebilirsiniz?

Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini, kişisel verilerinizin hangi amaçla ve nasıl işlendiğini, kişisel verilerinizin nasıl kullanıldığını, kişisel verilerinizin yurt içinde ya da yurtdışında kimlere aktarıldığını Yurtbay Seramik San. ve Tic. A.Ş.’ye [email protected] adresine e-posta göndermek suretiyle sorabilirsiniz. Kişisel verileriniz eksik veya yanlış işlenmiş ise aynı adrese göndereceğiniz e-posta ile bunların düzeltilmesini ya da kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkmış olması halinde kişisel verilerinizin silinmesini isteyebilir; kişisel verilerinizin yok edildiğinin ya da düzeltildiğinin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere de bildirilmesini talep edebilirsiniz. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle tarafınız aleyhine bir sonuç hasıl olursa bu sonucun ortaya çıkmasına itiraz edilebilirsiniz. Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararınızın giderilmesini talep etme hakkına da sahipsiniz. Belirtilen e-posta adresine göndermiş olduğunuz soru ve talepleriniz hakkında değerlendirme yapılarak en geç 30 gün içerisinde sizlere başvuru sonucunuz ve gerekçesi hakkında bilgilendirme yapılacaktır. Başvurunuzun reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulunması veya süresinde başvuruya cevap verilmemesi hâllerinde; veri sorumlusu Yurtbay Seramik San. ve Tic. A.Ş.’nin cevabını öğrendiğiniz tarihten itibaren otuz ve herhâlde başvuru tarihinden itibaren altmış gün içinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na şikâyette de bulunabilirsiniz.

KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİ, SAKLANMASI, KULLANILMASI VE PAYLAŞILMASINA İLİŞKİN ONAY METNİ

Yurtbay Seramik San. ve Tic. A.Ş.’nin, Yurtbay Seramik Kişisel Verilerin İşlenmesi, Saklanması Kullanılması ve Paylaşılmasına İlişkin Bilgilendirme Metni başlıklı metinde yer verilen usul ve esaslarda işlenmesine, saklanmasına, kullanılmasına, yasalarca öngörülen azami süreyle muhafaza edilmesine, ticari amaçlı olarak hiçbir şekilde hiçbir kişi ya da kurumla paylaşılmaması ve ticarileştirilmemesi kaydıyla, domain, veri güvenliği, veri analizi, iş geliştirme, depolama, güvenlik gibi sebeplerle hizmet alınan yurtiçinde ya da yurtdışında mukim firmalarca dolaylı şekilde paylaşılmasına rıza gösterdiğimi kabul ve beyan ederim.

Kişisel verilerimin işlenmesi, saklanması, kullanılması ve paylaşılmasına ilişkin onay veriyorum.