Koyu Renk Yer Seramik Modelleri ile Zemin Dekorasyonu Nasıl Yapılır?

Son yıllarda oldukça popülerleşen ev dekorasyonu artık evin bütününü kapsar hale gelmiştir. Evin duvarından zeminine, zemininden tavanına, tavanından mobilyalarına, mobilyalarından objelerine kadar her ayrıntı önemsenir olmuştur. Geçmişte önemsenmeyen zemin kaplamaları ise günümüzde önemli bir detay haline gelmiştir.

Dekorasyonun dokusu, rengi ve estetiği için oldukça önemli olan zemin dekorasyonu için birçok alternatif bulunmaktadır. Bu alternatifler doğrultusunda her odanın zemin dekorasyonu dikkatlice planlanmalıdır. Gelin, birlikte koyu renk yer seramik modelleri ile zemin dekorasyonunun nasıl yapıldığını inceleyelim.

Koyu Renk Yer Seramik Modellerinin Zemin Dekorasyonunda Kullanımı

Zemin kaplamasında yer alacak modelin seçimi zemin dekorasyonunun bütünü açısından çok önemlidir. Bu nedenle zemin malzemesi seçildikten sonra zemin dekorasyonuna başlamak mantıklı olacaktır. Odanın uyumu ve bütünü açısından koyu renk yer seramik modelleri tercihiniz olabilir.

Peki, koyu renk yer seramik modelleri ile zemin dekorasyonu nasıl bir bütün haline getirilebilir?

Salon veya yatak odalarında koyu renk zeminler sıklıkla tercih edilse de mutfak ve banyo gibi ortamlarda genel olarak aydınlık renkler tercih edilir. Bunun sebebi beyaz, kırık beyaz veya bej gibi renklerin daha hijyenik bir görüntü sağlayacağıdır. Fakat bu düşünce temelde tamamen yanlıştır.

Mutfak Zeminlerinde Koyu Renk Kullanımı

Mutfaklarda koyu renk yer seramik kullanımı mutfağın daha derli toplu ve minimal görünmesine yardımcı olabilir. Özellikle geniş mutfaklarda siyaha yakın renklerin kullanılması odanın havasının bir anda değişmesini sağlayacaktır.

Zeminde koyu renk seramik kullanıp mutfak dolaplarında zeminden daha açık tonlar kullanmak hem ferah hem de şık bir görünüm kazandırabilir. Koyu renk seramikler ile sarı, yeşil veya kırmızı gibi baskın tonlarda halılar kullanmakta bir seçenek olarak değerlendirilebilir.

Banyo Zeminlerinde Koyu Renk Kullanımı

Siyah renk seramiklerin en çok yakıştığı yerlerden birisi de banyolardır. Zeminde kullanılan koyu renk seramiklere duvarlarda kullanılacak koyu renk seramikler de eşlik edebilir. Siyah, koyu gri, lacivert veya koyu kahve gibi renkler çeşitli aksesuarlar ile tamamlanarak şık bir ahenk oluşturabilir.

Banyo zemini dekorasyonunda diğer odalara nazaran ışık oldukça önemlidir. Çünkü diğer odaların aydınlatmaları özenle seçilirken banyo gözden kaçabilir. Bu da zeminde yer alan karoların yeterince dikkat çekmemesine veya rengini doğru yansıtmamasına sebep olmaktadır.

Salon Zeminlerinde Koyu Renk Kullanımı

Koyu renk yer seramiklerinin en sık kullanıldığı alanlar salonlardır. Koyu renk zeminle birlikte çeşitli dokularda duvar kağıtları, baskın renklerde duvar boyaları veya renkli mobilyalar tercih edilir durumda. “Salon zeminimde koyu renk kullanmak istiyorum fakat salonumu dar göstermesinden çekiniyorum.” diyenlerdenseniz farklı mobilya kombinasyonlarıyla koyu renk zemine şans vermelisiniz. Aynı zamanda motifli yer zeminlerine de göz atabilirsiniz.

Yatak Odası Zeminlerinde Koyu Renk Kullanımı

Yatak odası daha çok kişisel olarak vakit geçirilen yerler olduğundan dekorasyonu tamamen kişiye özgüdür. Bu nedenle odanın bütününü ve zevkinizi işin içine katarak karar vermelisiniz. Yatak odanızda farklı bir hava yakalamak isterseniz dokulu veya çift renkli yer seramiklerine göz atabilirsiniz. Bu seçenekler hem odayı koyu renklere boğmayacak hem de istediğiniz havayı yaratmanıza yardımcı olacaktır.

İç Mekan Tasarımında Koyu Renk Kullanırken Nelere Dikkat Edilmelidir?

Renk ve ışıkların insan psikolojisi üzerindeki etkileri yadsınamaz boyuttadır. Bu nedenle gününüzün çoğunu geçirdiğiniz evinizde kullandığınız renklerde oldukça önemlidir. Düşünülenin aksine koyu renklerin de insan psikolojisi üzerinde olumlu etkileri gözlemlenmektedir. Önemli olan ise evin tüm alanlarını koyu renge boğmamak ve dengeyi sağlamaktır.

Odalarınızda doğadan gelen bir görünüm yaratmak için ahşap malzemeler ile birlikte koyu kahve zemin tercih edebilirsiniz. Hem modern hem de şık bir görünümden yanaysanız siyahın zarifliğini kullanabilirsiniz. Renklerin baskın olduğu ama yine de sofistike bir görünüm arayışındaysanız lacivert bir zemin tercihiniz olabilir.

Unutulmaması gereken nokta, renklerin ahenkli bir şekilde kullanılmasıdır. İç mekan tasarımında koyu renk kullanırken dikkat edilmesi gereken bir diğer nokta ise kullanılacak olan malzemenin parlak mı yoksa mat mı olacağıdır. Yine kişinin zevkine ve odanın bütününe uyacak şekilde seçim yapılmalıdır. Banyo veya mutfak gibi ıslak zeminlerde parlak, salon veya yatak odası gibi kuru zeminlerde ise mat yüzey tercih edebilirsiniz.

Kişisel Verilerin Korunması

KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİ, SAKLANMASI, KULLANILMASI VE PAYLAŞILMASINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME METNİ

Sayın kullanıcı,

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında kişisel verilerinize ilişkin hak ve yetkileriniz hakkında bilgi sahibi olmak için işbu metni okumanızı, saklamanızı ve okuyup anladıktan sonra aşağıdaki onay metnini de dikkatlice okuyarak onaylamanızı, onay vermek istemediğiniz hususları çizmenizi ve aşağıda boş bırakılan şerh kısmında itiraz ettiğiniz kısımları belirtmenizi rica ederiz.

1. Kişisel veri nedir?

Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi kişisel veriyi oluşturmaktadır. Adınız, soyadınız, e-posta adresiniz, telefon numaranız, adresiniz, ünvanınız, mesleğiniz gibi kimliğinizi ortaya koyan ve diğer insanlardan ayırt edilebilmenizi sağlayan her türlü bilgi kişisel verinizi oluşturmaktadır.

2. Özel nitelikli veri nedir?

Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri özel nitelikli kişisel veridir. Özel nitelikli kişisel verilerin, ilgilinin açık rızası olmaksızın işlenmesi yasaktır.

3. Hangi kişisel veya özel nitelikli verileriniz işlenmektedir?

Aşağıda sayılanlarla sınırlı olmamak ve mevzuattan kaynaklanan gereklilikler doğrultusunda, aşağıdaki tabloda yer verilen verileriniz şirketimiz nezdinde işlenebilmektedir.

Veri Kategorisi Veri Türleri
Kimlik Verisi Ad, soyadı
İletişim Verisi Telefon numarası, adres bilgisi, e-posta adresi.
Diğer Ünvanı, mesleği

4. Veri sorumlusu kimdir?

Veri sorumlusu kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi ifade etmektedir. Ticari ilişki sebebiyle işlenecek kişisel verilerinizle ilgili veri sorumlusu Çaycuma Vergi Dairesine kayıtlı 9860025813 Vergi numaralı, 0986002581300013 Mersis numaralı ve Lavanta Sok. No: 2 Hasanpaşa Kadıköy Merkez adresine faaliyet gösteren Yurtbay Seramik San. ve Tic. A.Ş.’dir.

5. Kişisel verileriniz nasıl ve hangi esaslarla işlenir?

Kişisel verilerinizin işlenmesinde 6698 sayılı Kanun’a ve diğer kanunlarda öngörülen usul ve esaslar dikkate alınmaktadır. Kişisel verilerinizi Türk Borçlar Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Türk Ceza Kanunu, Vergi Usul Kanunu gibi mevzuattan doğan ve tacir olmamızdan kaynaklı yetki ve yükümlülüklerimiz çerçevesinde, güvenlik, veri analizi ve hizmet kalitemizin geliştirilmesi amacıyla, hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun, belirli, açık, meşru amaçlar için ve onayınız çerçevesinde işlemekteyiz. Kişisel verileriniz, ticari akdinizin devamı süresince sizlerden ve üçüncü kişilerden temin ettiğimiz bilgi ve belgeler elektronik ortamda tutulan veri tabanına işlenmek suretiyle muhafaza edilmektedir. IT birimimiz, kişisel verilerinizin minimum sayıda kişinin erişimine açık tutulması ve üçüncü kişilerce ele geçirilmesinin önlenebilmesi için azami çaba göstermektedir.

6. Kişisel verileriniz ne kadar süre ile muhafaza edilecektir?

Kişisel verileriniz Türk Borçlar Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve Vergi Usul Kanunu ile diğer kanunların tacir sıfatıyla Yurtbay Seramik San. ve Tic. A.Ş.’yi sorumlu tuttuğu süreler dikkate alınarak, yasalarca öngörülen azami süre ile muhafaza edilecektir.

7. Açık rızanın bulunmadığı durumlarda da kişisel verilerin işlenmesi mümkün müdür, kişisel veriler açık rızanın bulunmadığı hangi durumlarda işlenebilir?

Kişisel veriler kural olarak ilgili kişinin açık rızası olmaksızın işlenemez. Ancak kanunda sayılan şartlardan birinin varlığı hâlinde, ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın kişisel verilerinin işlenmesi mümkündür. Bu şartlar şu şekilde sıralanabilir:

a) Kanunlarda açıkça öngörülmesi.

b) Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması.

c) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.

ç) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.

d) İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması.

e) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.

f) İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

8. Kişisel verileriniz hangi durumlarda, ne zaman silinir?

Yukarıda açıkladığımız şartlara uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde, kişisel veriler resen veya tarafınızın talebi üzerine veri sorumlusu olan Yurtbay Seramik San. ve Tic. A.Ş. tarafından silinir, yok edilir veya anonim hâle getirilir. Anonim hale getirme; kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hâle getirilmesini ifade etmektedir.

9. Kişisel verileriniz üçüncü kişilere hangi durumlarda aktarılır?

Kişisel verileriniz yasal olarak ancak tarafınızın açık rızası çerçevesinde üçüncü kişilere aktarılabilir. Kişisel verileriniz, hiçbir suretle herhangi bir ticari amaç doğrultusunda üçüncü kurum veya kişilere aktarılmayacaktır. Ancak başka firmalardan temin edilen hosting, veri güvenliği, depolama, veri analizi, çağrı merkezi vs hizmetler dolayısıyla kişisel verileriniz dolaylı şekilde üçüncü kişilerin erişimine açık hale gelebilecektir.

Ayrıca, işbu metnin 7. maddesinde sayılan ve açık rızanız bulunmasa dahi kanunen işlenmesi mümkün kişisel verileriniz de yine açık rızanız bulunmaksızın üçüncü kişilerle paylaşılabilir.

10. Kişisel verileriniz yurtdışına nasıl aktarılır?

Kişisel verileriniz, tarafınızın açık rıza göstermesi durumunda yurtdışına aktarılabilir.

Yurtbay Seramik San. ve Tic. A.Ş. olarak, merkezi yurtdışında bulunan firmalardan sunucu, domain, hosting, IT, depolama, veri güvenliği yazılımı, iş geliştirme, veri analizi, güvenlik, organizasyon gibi hizmetlerin alınması sebebiyle, meşru amaç ve gereksinimlerin mevcudiyeti halinde kişisel verilerinizin yurtdışında bulunan üçüncü kişilerle paylaşılmasına ihtiyaç duyabiliriz.

Kişisel verilerinizin yurtdışına aktarılacak olması durumunda, kişisel verilerinizin aktarılacağı yabancı ülkede yeterli korumanın bulunup bulunmadığı ve ülke bazında yeterli koruma mevcut değilse dahi yurtdışında kişisel verilerinizin aktarılacağı kurum tarafından kişisel verilerinizin yeterli seviyede korunması hususunda gerekli önlemlerin alınıp alınamayacağı tarafımızca mutlaka denetlenecek ve kişisel verilerinizin yeterli seviyede korunamayacağı yönünde bir şüphe oluştuğu takdirde kişisel verileriniz yurtdışına aktarılmayacaktır.

11. Kişisel verilerinizin korunması ile ilgili haklarınız nelerdir? Merak ettiğiniz hususları ve bu çerçevedeki haklarınızı nasıl öğrenebilirsiniz?

Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini, kişisel verilerinizin hangi amaçla ve nasıl işlendiğini, kişisel verilerinizin nasıl kullanıldığını, kişisel verilerinizin yurt içinde ya da yurtdışında kimlere aktarıldığını Yurtbay Seramik San. ve Tic. A.Ş.’ye [email protected] adresine e-posta göndermek suretiyle sorabilirsiniz. Kişisel verileriniz eksik veya yanlış işlenmiş ise aynı adrese göndereceğiniz e-posta ile bunların düzeltilmesini ya da kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkmış olması halinde kişisel verilerinizin silinmesini isteyebilir; kişisel verilerinizin yok edildiğinin ya da düzeltildiğinin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere de bildirilmesini talep edebilirsiniz. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle tarafınız aleyhine bir sonuç hasıl olursa bu sonucun ortaya çıkmasına itiraz edilebilirsiniz. Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararınızın giderilmesini talep etme hakkına da sahipsiniz. Belirtilen e-posta adresine göndermiş olduğunuz soru ve talepleriniz hakkında değerlendirme yapılarak en geç 30 gün içerisinde sizlere başvuru sonucunuz ve gerekçesi hakkında bilgilendirme yapılacaktır. Başvurunuzun reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulunması veya süresinde başvuruya cevap verilmemesi hâllerinde; veri sorumlusu Yurtbay Seramik San. ve Tic. A.Ş.’nin cevabını öğrendiğiniz tarihten itibaren otuz ve herhâlde başvuru tarihinden itibaren altmış gün içinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na şikâyette de bulunabilirsiniz.

KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİ, SAKLANMASI, KULLANILMASI VE PAYLAŞILMASINA İLİŞKİN ONAY METNİ

Yurtbay Seramik San. ve Tic. A.Ş.’nin, Yurtbay Seramik Kişisel Verilerin İşlenmesi, Saklanması Kullanılması ve Paylaşılmasına İlişkin Bilgilendirme Metni başlıklı metinde yer verilen usul ve esaslarda işlenmesine, saklanmasına, kullanılmasına, yasalarca öngörülen azami süreyle muhafaza edilmesine, ticari amaçlı olarak hiçbir şekilde hiçbir kişi ya da kurumla paylaşılmaması ve ticarileştirilmemesi kaydıyla, domain, veri güvenliği, veri analizi, iş geliştirme, depolama, güvenlik gibi sebeplerle hizmet alınan yurtiçinde ya da yurtdışında mukim firmalarca dolaylı şekilde paylaşılmasına rıza gösterdiğimi kabul ve beyan ederim.

Kişisel verilerimin işlenmesi, saklanması, kullanılması ve paylaşılmasına ilişkin onay veriyorum.