Sıkça Sorulan Sorular

Bünye ve teknik özelliklerine göre seramikler üç ürün grubuna ayrılabilir.

Yer Karosu – Duvar Karosu – Porselen Karo (Sırlı ve Sırsız)

 • Doğru ürün seçiminde , görsel ve estetik görünümün yanı sıra ürünün teknik özellikleri de önem taşır.
 • Duvar karolarını , zemine ve dış mekanlara kesinlikle döşemeyiniz.
 • Yer karoları ve porselen karolar , uygun yapıştırıcılar kullanılarak duvara döşenebilir.
 • Düşük su emme değerine sahip porselen karolar , dış mekanlara rahatlıkla döşenebilir.
 • Yer karoları dış mekanlarda , sadece uygun yapıştırıcı ve su geçirmez, dona dayanıklı derz dolgu malzemesi ile birlikte kullanılmalıdır.
 • Yoğun yaya trafiğinin olduğu alanlara döşenecek karolar , aşınma sınıfı (PEI) yüksek ürünlerden seçilmelidir.
 • Havuz kenarları gibi ıslak alanlarda , kaymazlık değeri yüksek karolar kullanılmalıdır. 

 • Uygulama yapılacak zemin düzgün ve temiz olmalıdır.
 • Kutu üzerindeki renk tonu ve kalibre (boyut) bilgileri dikkatle okunmalı , farklı özelliklerdeki ürünler aynı alana döşenmemelidir. Seramik teknolojisinde , kabul edilebilir derecede bir renk ton farkı ve ebat aralığı , kaçınılmaz bir gerçektir.
 • Hatalı , çatlak – kırık , deforme olmuş karolar varsa , döşenmeden önce ayrılmalı , kutu/palet etiket bilgileri ile bayiye ulaştırılmalıdır. Döşeme sonrası yapılacak şikayetler kabul edilmemektedir.
 • Kullanılacak yapıştırma harcı ve derz dolgu hazırlanırken , ambalajlar üzerindeki kullanma talimatlarına uyulmalıdır.
 • Daha sonra oluşabilecek herhangi bir tadilat durumunda , ürünün devamının yada aynı renk tonunun bulunamayabileceği dikkate alınarak , yeterli olabilecek miktarda karo fazlası temin edilmeli ve saklanmalıdır.
 • Teras , balkon , havuz gibi dış mekanlarda , öncelikle su yalıtımı yapılmalıdır.
 • Artan ürün , ambalajı ile birlikte muhafaza edilmelidir.

 • Döşeme sonrası , seramik yüzeydeki derz kalıntıları kurumadan mutlaka temizlenmelidir. Bu işlem için sadece su ve temiz bir sünger yeterlidir.
 • Derz dolgu kalıntılarının , seramik yüzeylerde kuruyarak sertleşmesi temizliği güçleştirir. Bu durumda karo yüzeyleri ancak özel kimyasallarla temizlenebilir (Yurtbay Cleaner gibi) . Temizlik sonrası yüzeyler birkaç kez su ile durulanmalıdır.
 • Metalik yüzeyli karoların temizliğinde sadece su ve nötr olarak adlandırılan temizlik malzemeleri kullanılmalıdır (asidik yada bazik temizlik malzemeleri yüzeyde hasara neden olabilir).
 • Döşeme yerine göre temizlik sıklığı haftalık , günlük veya günde birkaç kez şeklinde değişebilir (karoların döşendiği alanın kirlenme potansiyeli ve karo yüzey özelliklerine göre).
 • Sırlı (özellikle parlak yüzeyli yer ve duvar karoları) karolarda yüzeylerin çizilmesi riskine karşı , toz içeren temizlik malzemeleri yerine jel yada krem temizleyiciler kullanılmalıdır.

 • Seramik karolar ; kırılma ve eğilme dayanımı , çatlamaya dayanım , su emme , dona dayanım , ısı şokuna dayanım gibi ait oldukları ürün grubuna özgü bünyesel ortak teknik özellikler taşırlar.
 • Aşınma , lekelenme ve kimyasallara dayanım , kaymazlık gibi her ürünün yüzey özelliklerine göre değişebilen teknik özellikler de ayrıca tanımlanır.
 • Yine ürün gruplarına göre ebat ve kalınlık , kenar düzgünlüğü , yüzey düzgünlüğü ve yüzey kalitesi de , toleransları ile birlikte tanımlanmıştır.
 • Yurtbay Seramik , TSE tarafından da kabul edilerek yayınlanmış uluslararası bir standart olan TS EN 14411: 2012 ‘ye uygun olarak üretim yapmakta ve yine bu standartta belirtilen test yöntemleri (TS EN 10545 serisi) ile üretimini kontrol altında tutmaktadır.
 • Sahip olduğumuz ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi , uluslararası bir kuruluş olan TÜV Austria tarafından belgelendirilmiştir  ve düzenli olarak denetlenmektedir.

Şekillendirme türü ve su emme (Eb ) değerlerine göre ürün grup tanımları :

Duvar Karosu (bkz: ilgili Tablo)
Kuru preslenmiş seramik karolar TS EN 14411 , Grup BIII , Ek K (Eb > 10%) , GL

Yer Karosu (bkz: ilgili Tablo)
Kuru preslenmiş seramik karolar TS EN 14411 , Grup  BIb ,, Ek H (0,5% < Eb < 3%) , GL

Sırlı Porselen (bkz: ilgili Tablo)
Kuru preslenmiş seramik karolar TS EN 14411 , Grup  BIa ,, Ek H (Eb < 0,5%) , GL

Porselen / Granit (bkz: ilgili Tablo)
Kuru preslenmiş seramik karolar TS EN 14411 , Grup  BIa ,, Ek G (Eb < 0,5%) , UGL (sırsız)

Kutu üzerinde aşağıdaki tanımlamalar bulunur (örnektir) :

Ürün Grubu                         :    Duvar Karosu
Ürün Adı                              :    Nüans Beyaz
Nominal Boyut                     :    20 x 50
Kalibre (Çalışma Boyutu)    :    W2 (çalışma aralığını belirtir)
Renk Tonu                           :    T12 (partiyi tanımlar)
Kalite                                   :    Birinci / First
Üretim Tarihi                        :    190315 ( 19 Mart 2015)
Adet – M2                            :    10 adet / yaklaşık 1 m2 (kutu)

 • Doğada bulunan hammaddelerin değişken özellikleri ve işletme (fırın , pres ) koşullarındaki zorunlu değişimler , seramik teknolojisinin bir  gereğidir. Bu nedenle , aynı anda üretilmekte olan karoların boyutları da belli bir aralıkta değişebilir.
 • Döşeme sırasında kolaylık olması ve belli aralıktaki ürünlerin birarada olmasını sağlamak üzere , ürünler paketleme hatlarındaki otomatik boyut tanımlama cihazları tarafından sınıflandırılarak kutulanır.
 • Örneğin , çalışılan ebata göre standardın belirlediği aralık 3 mm ise , kalibre sınıflandırması ile 1 ‘er mm aralığa sahip  üç grup oluşturulur ; bunlar kalibre sınıflarıdır (W1 , W2 , W3).
 • Döşenen ürünlerde boyut sorunu ile karşılaşılmaması için , palet ve kutu etiket bilgilerine dikkat edilmeli , aynı kalibre bilgisine sahip karolar birlikte döşenmelidir.

 • Boyut açıklamasında da belirtildiği üzere , benzer şekilde , yine seramik teknolojisinin bir  zorunluluğu olarak , farklı zamanlarda üretilen ürünlerin renk tonlarında kabul edilebilir değişiklikler yaşanması , doğal bir durumdur.
 • Aynı renk tonu sınıfına sahip ürünler aynı mekana döşenmelidir. Renk tonu sınıfı; T1 hedef olmak üzere, hedeften açık yönde L1…L10 , hedeften koyu yönde ise D1…D10 şeklinde tanımlama yapılmaktadır.
 • Aynı renk tonu sınıfına sahip ürünler aynı mekana döşenmelidir.
 • Döşeme öncesi , karolar yere karışık şekilde yayılarak dağılım kontrol edilmeli , rahatsız edici bir durum varsa , sorunlu karolar döşenmemelidir.

 • V1 = AYNI GÖRÜNÜM (TEKDÜZE): Karodan karoya çok az ve önemsiz farklılıklarla her bir karo aynı doku, renk, ton ve motife sahiptir.
 • V2 = HAFİF FARKLILIK: Doku ve/veya desende aynı renkler arasında farklılıklar olabilir. Karoların genel görünüşü oldukça benzerdir.
 • V3 = ORTA DÜZEYDE FARKLILIK: Bir karoda bulunan renkler diğer karolardaki renkler hakkında bilgi vermekle birlikte renk yoğunluğunda önemli derecede farklılık gösterir. Karo üzerinde önemsiz gibi görünen bir renk diğer bir karo üzerinde ağırlıklı renk olabilir.
 • V4 = RASTGELE FARKLILIK / ÇEŞİTLİLİK: Bir karo diğer bir karoya göre tamamen farklı renkte olabilir. Bu karolar tüketici tarafından birkaç parça çıkartılacak şekilde seçilemezler. Renk farklılıklarından dolayı karolarda doğal bir görünüm vardır. Bu yüzden her bir döşeme özgün yapıda olur.

 • Yer karoları / Porselen karolar , yüzey özelliklerine göre değişen kayganlıklara sahiptir.
 • Kaymaz özelliklere sahip karolar ”antislip” olarak tanımlanırlar.
 • Kaymazlık sınıflandırmasında yaygın olarak DIN 51130 ve DIN 51097 (Alman standartları) ile ASTM C1028 (wet/dry COF) ve ANSI B101.3 (wet DCOF) (Amerikan standartları) kullanılmaktadır.
 • İlgili standartlara göre kayma açıları yada sürtünme katsayıları ölçülerek , hangi alanlara döşeme için uygun olduğu hakkında bilgi verir.
 • Antislip ürünler , havuz ve havuz kenarları gibi kayma riskinin yüksek olduğu alanlar veya yağ vb. ile kayganlaşan zemine sahip endüstriyel alanlarda tercih edilir.

 • Endüstriyel alanlar için yapılan kaymazlık sınıflandırması , Ramp testindeki kayma açısı tespitine dayanır ve R9 – R13 arasında gruplandırılır.

DIN 51130 ‘a göre yapılan sınıflandırma ;
R9  : kayma açısı >60 – 100 / düşük statik sürtünme (giriş alanları, banyolar, mutfaklar)
R10 : kayma açısı >100 – 190 / normal statik sürtünme (depo alanları)
R11 : kayma açısı >190 – 270 / yükseltilmiş statik sürtünme (lokantalar, yemekhaneler)
R12 : kayma açısı >270 – 350 / yüksek statik sürtünme (endüstriyel mutfaklar, itfaiye binaları)
R13 : kayma açısı >350 / çok yüksek statik sürtünme (deri-tekstil fabrikaları, yağ üretim tesisleri)
 

 • DIN 51097 ‘ye göre yapılan çıplak ayak testine göre sınıflandırma ;

Sınıf A : eğim açısı >120 - 170 (çıplak ayakla yürünen koridorlar , sauna ve dinlenme alanları)
Sınıf B : eğim açısı >180 - 230 (havuz çevresindeki duşlar , merdiven basamakları)
Sınıf C : eğim açısı >240 (eğimli havuz kenarları)
 

 • ASTM C1028 ‘e göre ;

SCOF 0 – 0,5 kaygan ürün
SCOF 0,5 – 0,6 tam güvenli değil
SCOF > 0,6 mükemmel sürtünme (min. şart)
 

 • ANSI B101.3 ‘e göre ;

DCOF < 0,30 kayma olasılığı yüksek
DCOF 0,30-0,40 (düz zemin) , 0,30-0,42 (eğimli) kabul edilebilir
DCOF > 0,42 (düz zemin) , > 0,45 (eğimli) kayma olasılığı düşük (min. şart)

 • Sırlı yer karoları , aşınma değerlerine göre 5 sınıfta değerlendirilir. Yüzey aşınma dayanımı  sınıflandırması , TS EN 10545-17 standardında tarif edilen teste göre yapılır ve PEI 1-5 arasında bir değerle tanımlanır.
 • Genellikle koyu renkli ürünler , açık renkli ürünlere göre daha düşük PEI sınıfına sahiptir.
 • Ürün seçerken , döşenecek alandaki kullanım yoğunluğu dikkate alınarak , uygun aşınma dayanımına (PEI sınıfına) sahip ürünler tercih edilmelidir.

PEI .I : Aşındırıcı maddelerin bulunmadığı ve çıplak ayak veya yumaşak tabanlı ayakkabılarla dolaşılacak zeminlere uygundur (banyo , yatak odası gibi)
PEI .II : Az miktarda aşındırıcı maddelerin zaman zaman bulunabildiği veya spor ayakkabısı , kauçuk tabanlı ayakkabılar ile dolaşılacak zeminlere uygundur (yemek odası , yaşam alanları)
PEI .III : Az miktarda aşındırıcıların bulunduğu ve kösele tabanlı ayakkabılar ile dolaşılacak zeminlere uygundur (koridorlar , hol girişleri , teraslar)
PEI .IV : Aşındırıcı maddelerin bulunduğu ve yoğun trafiğe sahip zeminlere uygundur (eczane,banka, okul,otel lobileri gibi)
PEI .V : Aşındırıcı maddelerin çok ve yaya trafiğinin yoğun olduğu zeminlere uygundur (çarşı,kafetarya girişleri ve dolaşım alanları,reyonlar gibi)

PEI.V sınıfı ürünlerin , lekelenme dayanımlarının da yüksek olması gerekir.

Kişisel Verilerin Korunması

KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİ, SAKLANMASI, KULLANILMASI VE PAYLAŞILMASINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME METNİ

Sayın kullanıcı,

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında kişisel verilerinize ilişkin hak ve yetkileriniz hakkında bilgi sahibi olmak için işbu metni okumanızı, saklamanızı ve okuyup anladıktan sonra aşağıdaki onay metnini de dikkatlice okuyarak onaylamanızı, onay vermek istemediğiniz hususları çizmenizi ve aşağıda boş bırakılan şerh kısmında itiraz ettiğiniz kısımları belirtmenizi rica ederiz.

1. Kişisel veri nedir?

Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi kişisel veriyi oluşturmaktadır. Adınız, soyadınız, e-posta adresiniz, telefon numaranız, adresiniz, ünvanınız, mesleğiniz gibi kimliğinizi ortaya koyan ve diğer insanlardan ayırt edilebilmenizi sağlayan her türlü bilgi kişisel verinizi oluşturmaktadır.

2. Özel nitelikli veri nedir?

Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri özel nitelikli kişisel veridir. Özel nitelikli kişisel verilerin, ilgilinin açık rızası olmaksızın işlenmesi yasaktır.

3. Hangi kişisel veya özel nitelikli verileriniz işlenmektedir?

Aşağıda sayılanlarla sınırlı olmamak ve mevzuattan kaynaklanan gereklilikler doğrultusunda, aşağıdaki tabloda yer verilen verileriniz şirketimiz nezdinde işlenebilmektedir.

Veri Kategorisi Veri Türleri
Kimlik Verisi Ad, soyadı
İletişim Verisi Telefon numarası, adres bilgisi, e-posta adresi.
Diğer Ünvanı, mesleği

4. Veri sorumlusu kimdir?

Veri sorumlusu kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi ifade etmektedir. Ticari ilişki sebebiyle işlenecek kişisel verilerinizle ilgili veri sorumlusu Çaycuma Vergi Dairesine kayıtlı 9860025813 Vergi numaralı, 0986002581300013 Mersis numaralı ve Lavanta Sok. No: 2 Hasanpaşa Kadıköy Merkez adresine faaliyet gösteren Yurtbay Seramik San. ve Tic. A.Ş.’dir.

5. Kişisel verileriniz nasıl ve hangi esaslarla işlenir?

Kişisel verilerinizin işlenmesinde 6698 sayılı Kanun’a ve diğer kanunlarda öngörülen usul ve esaslar dikkate alınmaktadır. Kişisel verilerinizi Türk Borçlar Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Türk Ceza Kanunu, Vergi Usul Kanunu gibi mevzuattan doğan ve tacir olmamızdan kaynaklı yetki ve yükümlülüklerimiz çerçevesinde, güvenlik, veri analizi ve hizmet kalitemizin geliştirilmesi amacıyla, hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun, belirli, açık, meşru amaçlar için ve onayınız çerçevesinde işlemekteyiz. Kişisel verileriniz, ticari akdinizin devamı süresince sizlerden ve üçüncü kişilerden temin ettiğimiz bilgi ve belgeler elektronik ortamda tutulan veri tabanına işlenmek suretiyle muhafaza edilmektedir. IT birimimiz, kişisel verilerinizin minimum sayıda kişinin erişimine açık tutulması ve üçüncü kişilerce ele geçirilmesinin önlenebilmesi için azami çaba göstermektedir.

6. Kişisel verileriniz ne kadar süre ile muhafaza edilecektir?

Kişisel verileriniz Türk Borçlar Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve Vergi Usul Kanunu ile diğer kanunların tacir sıfatıyla Yurtbay Seramik San. ve Tic. A.Ş.’yi sorumlu tuttuğu süreler dikkate alınarak, yasalarca öngörülen azami süre ile muhafaza edilecektir.

7. Açık rızanın bulunmadığı durumlarda da kişisel verilerin işlenmesi mümkün müdür, kişisel veriler açık rızanın bulunmadığı hangi durumlarda işlenebilir?

Kişisel veriler kural olarak ilgili kişinin açık rızası olmaksızın işlenemez. Ancak kanunda sayılan şartlardan birinin varlığı hâlinde, ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın kişisel verilerinin işlenmesi mümkündür. Bu şartlar şu şekilde sıralanabilir:

a) Kanunlarda açıkça öngörülmesi.

b) Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması.

c) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.

ç) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.

d) İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması.

e) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.

f) İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

8. Kişisel verileriniz hangi durumlarda, ne zaman silinir?

Yukarıda açıkladığımız şartlara uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde, kişisel veriler resen veya tarafınızın talebi üzerine veri sorumlusu olan Yurtbay Seramik San. ve Tic. A.Ş. tarafından silinir, yok edilir veya anonim hâle getirilir. Anonim hale getirme; kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hâle getirilmesini ifade etmektedir.

9. Kişisel verileriniz üçüncü kişilere hangi durumlarda aktarılır?

Kişisel verileriniz yasal olarak ancak tarafınızın açık rızası çerçevesinde üçüncü kişilere aktarılabilir. Kişisel verileriniz, hiçbir suretle herhangi bir ticari amaç doğrultusunda üçüncü kurum veya kişilere aktarılmayacaktır. Ancak başka firmalardan temin edilen hosting, veri güvenliği, depolama, veri analizi, çağrı merkezi vs hizmetler dolayısıyla kişisel verileriniz dolaylı şekilde üçüncü kişilerin erişimine açık hale gelebilecektir.

Ayrıca, işbu metnin 7. maddesinde sayılan ve açık rızanız bulunmasa dahi kanunen işlenmesi mümkün kişisel verileriniz de yine açık rızanız bulunmaksızın üçüncü kişilerle paylaşılabilir.

10. Kişisel verileriniz yurtdışına nasıl aktarılır?

Kişisel verileriniz, tarafınızın açık rıza göstermesi durumunda yurtdışına aktarılabilir.

Yurtbay Seramik San. ve Tic. A.Ş. olarak, merkezi yurtdışında bulunan firmalardan sunucu, domain, hosting, IT, depolama, veri güvenliği yazılımı, iş geliştirme, veri analizi, güvenlik, organizasyon gibi hizmetlerin alınması sebebiyle, meşru amaç ve gereksinimlerin mevcudiyeti halinde kişisel verilerinizin yurtdışında bulunan üçüncü kişilerle paylaşılmasına ihtiyaç duyabiliriz.

Kişisel verilerinizin yurtdışına aktarılacak olması durumunda, kişisel verilerinizin aktarılacağı yabancı ülkede yeterli korumanın bulunup bulunmadığı ve ülke bazında yeterli koruma mevcut değilse dahi yurtdışında kişisel verilerinizin aktarılacağı kurum tarafından kişisel verilerinizin yeterli seviyede korunması hususunda gerekli önlemlerin alınıp alınamayacağı tarafımızca mutlaka denetlenecek ve kişisel verilerinizin yeterli seviyede korunamayacağı yönünde bir şüphe oluştuğu takdirde kişisel verileriniz yurtdışına aktarılmayacaktır.

11. Kişisel verilerinizin korunması ile ilgili haklarınız nelerdir? Merak ettiğiniz hususları ve bu çerçevedeki haklarınızı nasıl öğrenebilirsiniz?

Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini, kişisel verilerinizin hangi amaçla ve nasıl işlendiğini, kişisel verilerinizin nasıl kullanıldığını, kişisel verilerinizin yurt içinde ya da yurtdışında kimlere aktarıldığını Yurtbay Seramik San. ve Tic. A.Ş.’ye [email protected] adresine e-posta göndermek suretiyle sorabilirsiniz. Kişisel verileriniz eksik veya yanlış işlenmiş ise aynı adrese göndereceğiniz e-posta ile bunların düzeltilmesini ya da kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkmış olması halinde kişisel verilerinizin silinmesini isteyebilir; kişisel verilerinizin yok edildiğinin ya da düzeltildiğinin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere de bildirilmesini talep edebilirsiniz. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle tarafınız aleyhine bir sonuç hasıl olursa bu sonucun ortaya çıkmasına itiraz edilebilirsiniz. Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararınızın giderilmesini talep etme hakkına da sahipsiniz. Belirtilen e-posta adresine göndermiş olduğunuz soru ve talepleriniz hakkında değerlendirme yapılarak en geç 30 gün içerisinde sizlere başvuru sonucunuz ve gerekçesi hakkında bilgilendirme yapılacaktır. Başvurunuzun reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulunması veya süresinde başvuruya cevap verilmemesi hâllerinde; veri sorumlusu Yurtbay Seramik San. ve Tic. A.Ş.’nin cevabını öğrendiğiniz tarihten itibaren otuz ve herhâlde başvuru tarihinden itibaren altmış gün içinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na şikâyette de bulunabilirsiniz.

KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİ, SAKLANMASI, KULLANILMASI VE PAYLAŞILMASINA İLİŞKİN ONAY METNİ

Yurtbay Seramik San. ve Tic. A.Ş.’nin, Yurtbay Seramik Kişisel Verilerin İşlenmesi, Saklanması Kullanılması ve Paylaşılmasına İlişkin Bilgilendirme Metni başlıklı metinde yer verilen usul ve esaslarda işlenmesine, saklanmasına, kullanılmasına, yasalarca öngörülen azami süreyle muhafaza edilmesine, ticari amaçlı olarak hiçbir şekilde hiçbir kişi ya da kurumla paylaşılmaması ve ticarileştirilmemesi kaydıyla, domain, veri güvenliği, veri analizi, iş geliştirme, depolama, güvenlik gibi sebeplerle hizmet alınan yurtiçinde ya da yurtdışında mukim firmalarca dolaylı şekilde paylaşılmasına rıza gösterdiğimi kabul ve beyan ederim.

Kişisel verilerimin işlenmesi, saklanması, kullanılması ve paylaşılmasına ilişkin onay veriyorum.