Yurtbay Seramik Yönetim Kurulu Başkan Vekili Z. İlter Yurtbay “İş Dünyası” Programının Konuğu Oldu

Bloomberg HT’de yayınlanan Türkiye ekonomisi ve sektörlere dair önemli konularının konuşulduğu “İş Dünyası” programının konuğu, Yurtbay Seramik Yönetim Kurulu Başkan Vekili Z. İlter Yurtbay oldu. Avrupa’daki enerji krizinden seramik sektöründeki ham madde sıkıntısına ve tüm bu süreçlerin Türkiye ve Türkiye’deki seramik sektörüne etkisinden bahseden Yurtbay, programda 2023 yılı öngörülerine de yer verdi.

Bloomberg HT’de yayınlanan, iş dünyasının önemli isimlerinin ağırlandığı ve sektörlere dair kritik konuların masaya yatırıldığı “İş Dünyası” programının 24 Ekim Pazartesi günkü konuğu Yurtbay Seramik Yönetim Kurulu Başkan Vekili Z. İlter Yurtbay oldu. Zeliha Saraç ile seramik sektörü ve Türkiye’de iş dünyası hakkında konuşan Yurtbay, 2023 yılı hakkındaki öngörülerini de paylaştı.

“Avrupa’daki krizi Türkiye adına avantaj olarak görüyoruz.”

Seramik sektörünün, Avrupa’daki enerji darboğazını ve hammadde sıkıntısını birebir yaşayan sektörlerden bir tanesi olduğunu belirten Zeliha Saraç’a eklemeler yapan İlter Yurtbay, Türkiye’nin seramik üretiminde Ukrayna kilini kullandığını ancak Ukrayna-Rusya arasındaki sıkıntı sebebiyle artık kullanılamayan Ukrayna kilinin yerine, çok yakın olan Şile kilinin tercih edildiğini ifade etti. Enerji tarafında ise maliyetlerin arttığını belirten Yurtbay, “Avrupa tarafında erişilebilirlik, Türkiye’de ise fiyatların yüksek olması sebebiyle bir enerji krizi yaşanıyor. Biz sene başından bu yana doğalgazda TL cinsinde 8 kat, Euro cinsinde 5 kat; elektrikte TL cinsinde 6 kat, Euro cinsinde 4 kat zam gördük. Avrupa’da gaz dağıtımı özelleşmiş durumda. Yakın zamana kadar aldığımız bilgiler, Avrupa’daki üreticilerin uzun dönem gaz kontratları yaptığı yönündeydi ama son gelişmelerden sonra gaz dağıtıcı firmalar, uzun süreli kontratları sonlandırdılar. Bunun Türkiye için 2023 ve 2022’nin son çeyreği adına avantaj olarak görüyoruz.” 

“Türkiye’de doğalgaz adına yapılan çalışmalar, geleceğe umutla bakmamızı sağlıyor.”

Zeliha Saraç’ın enerji krizi ve bunun yarattığı resesyonun kalıcılığı hakkındaki sorusunu, süreci geçici olarak gördüğünü belirterek yanıtlayan Yurtbay Seramik Yönetim Kurulu Başkan Vekili Z. İlter Yurtbay, “Bu sürdürülebilir bir şey değil. Ülkemizde de doğalgaz ile ilgili çalışmalar var, bunları da yakından takip ediyoruz. Bizler için oyun değiştirecek bir hamle olacak. Rusya ve ülkemiz arasındaki Türkiye’nin gaz dağıtıcısı olması konusunu yakından takip ediyoruz. Bunlar geleceğe umutla bakmamızı sağlıyor.” dedi.

İş dünyasında yüksek maliyetle edinilmiş hammaddenin resesyon ihtimalinin getirdiği gelişmeler ve lojistik sorunlar sebebi durduğunu, dolayısıyla stok fazlası olduğunu ve bu maliyetin de finansmana yansıdığına dair değerlendirme yapan Saraç’ın ifadelerine ekleme yapan İlter Yurtbay, “Bizim stoktan ziyade ihraç yaptığımız ülkelerle ilgili teslim maliyeti sorunumuz var.” ifadelerini kullandı. Seramik sektöründeki ÜFE’nin %207 olduğunu hatırlatan Yurtbay, bunun ihracatı zorladığını belirterek “Öngörülebilir enerji fiyatları ile enerji edebilsek 2023 için önümüzü çok daha rahat görebileceğiz.” şeklinde konuştu.

Zeliha Saraç’ın alternatif pazarlar, alternatif hammadde edinilecek ülkeler ile mevcut ve gelecek yatırımları hakkındaki sorusunu da yanıtlayan Yurtbay, seramik sektöründeki firmalardan GES’e yatırım yapanların olduğunu, bunlardan birinin de Yurtbay Seramik olduğunu belirterek, “Bizim daha çok sıkıntı yaşadığımız konu fiyatlandırma. Ancak, hammadde tarafında gerekli mercilerle yürüttüğümüz çalışmalarımız var. Biz Şile tarafında çıkartılabilir maden alanlarını ne kadar arttırırsak o ölçüde dışa bağımlılığı azaltacağız.” ifadelerini kullandı.

“Öngörülemezlik içerisindeyiz, ancak 2023 yılının ikinci çeyreğinden sonra düzene gireceğini düşünüyoruz.”

İlter Yurtbay, 2022’nin ilk çeyreğinde sanayi ihracatında çarkların cam, seramik, çimento gibi toprak ürünlerinde yoğunlaştığını belirten Saraç’ın mevcut durum hakkındaki sorusunu “Son çeyrekte bir düşüş trendi içerisindeyiz. Bu da toplam girdimizin %60’ını oluşturan doğalgaz ile ilgili olan bir şey. Yurtdışında doğalgaz ile ilgili tavan fiyat uygulamaları var. Bizlerse, son gelişmeler haricinde, öngörülemezlik içerisindeyiz. Ama bu durumun 2023 yılının ikinci çeyreğinden sonra düzene gireceğini düşünüyoruz.” şeklinde yanıtladı. 

Finansmana erişimin öneminin de altını çizen Yurtbay, Türkiye’nin son iki senede üretim kapasitesi olarak ciddi bir büyüme kaydettiğini belirterek, “Bu yatırımların vaktiyle devreye alınabilmesi için finansmana erişim çok önemli. Bunun haricinde parite problemi hakkında ihracatçının alışık olduğu bir Euro-Dolar paritesi var; şu anda o biraz altüst olmuş durumda. Bu da fiyatlama yaparken zorluklara yol açıyor.” şeklinde konuştu.

Kişisel Verilerin Korunması

KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİ, SAKLANMASI, KULLANILMASI VE PAYLAŞILMASINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME METNİ

Sayın kullanıcı,

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında kişisel verilerinize ilişkin hak ve yetkileriniz hakkında bilgi sahibi olmak için işbu metni okumanızı, saklamanızı ve okuyup anladıktan sonra aşağıdaki onay metnini de dikkatlice okuyarak onaylamanızı, onay vermek istemediğiniz hususları çizmenizi ve aşağıda boş bırakılan şerh kısmında itiraz ettiğiniz kısımları belirtmenizi rica ederiz.

1. Kişisel veri nedir?

Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi kişisel veriyi oluşturmaktadır. Adınız, soyadınız, e-posta adresiniz, telefon numaranız, adresiniz, ünvanınız, mesleğiniz gibi kimliğinizi ortaya koyan ve diğer insanlardan ayırt edilebilmenizi sağlayan her türlü bilgi kişisel verinizi oluşturmaktadır.

2. Özel nitelikli veri nedir?

Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri özel nitelikli kişisel veridir. Özel nitelikli kişisel verilerin, ilgilinin açık rızası olmaksızın işlenmesi yasaktır.

3. Hangi kişisel veya özel nitelikli verileriniz işlenmektedir?

Aşağıda sayılanlarla sınırlı olmamak ve mevzuattan kaynaklanan gereklilikler doğrultusunda, aşağıdaki tabloda yer verilen verileriniz şirketimiz nezdinde işlenebilmektedir.

Veri Kategorisi Veri Türleri
Kimlik Verisi Ad, soyadı
İletişim Verisi Telefon numarası, adres bilgisi, e-posta adresi.
Diğer Ünvanı, mesleği

4. Veri sorumlusu kimdir?

Veri sorumlusu kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi ifade etmektedir. Ticari ilişki sebebiyle işlenecek kişisel verilerinizle ilgili veri sorumlusu Çaycuma Vergi Dairesine kayıtlı 9860025813 Vergi numaralı, 0986002581300013 Mersis numaralı ve Lavanta Sok. No: 2 Hasanpaşa Kadıköy Merkez adresine faaliyet gösteren Yurtbay Seramik San. ve Tic. A.Ş.’dir.

5. Kişisel verileriniz nasıl ve hangi esaslarla işlenir?

Kişisel verilerinizin işlenmesinde 6698 sayılı Kanun’a ve diğer kanunlarda öngörülen usul ve esaslar dikkate alınmaktadır. Kişisel verilerinizi Türk Borçlar Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Türk Ceza Kanunu, Vergi Usul Kanunu gibi mevzuattan doğan ve tacir olmamızdan kaynaklı yetki ve yükümlülüklerimiz çerçevesinde, güvenlik, veri analizi ve hizmet kalitemizin geliştirilmesi amacıyla, hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun, belirli, açık, meşru amaçlar için ve onayınız çerçevesinde işlemekteyiz. Kişisel verileriniz, ticari akdinizin devamı süresince sizlerden ve üçüncü kişilerden temin ettiğimiz bilgi ve belgeler elektronik ortamda tutulan veri tabanına işlenmek suretiyle muhafaza edilmektedir. IT birimimiz, kişisel verilerinizin minimum sayıda kişinin erişimine açık tutulması ve üçüncü kişilerce ele geçirilmesinin önlenebilmesi için azami çaba göstermektedir.

6. Kişisel verileriniz ne kadar süre ile muhafaza edilecektir?

Kişisel verileriniz Türk Borçlar Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve Vergi Usul Kanunu ile diğer kanunların tacir sıfatıyla Yurtbay Seramik San. ve Tic. A.Ş.’yi sorumlu tuttuğu süreler dikkate alınarak, yasalarca öngörülen azami süre ile muhafaza edilecektir.

7. Açık rızanın bulunmadığı durumlarda da kişisel verilerin işlenmesi mümkün müdür, kişisel veriler açık rızanın bulunmadığı hangi durumlarda işlenebilir?

Kişisel veriler kural olarak ilgili kişinin açık rızası olmaksızın işlenemez. Ancak kanunda sayılan şartlardan birinin varlığı hâlinde, ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın kişisel verilerinin işlenmesi mümkündür. Bu şartlar şu şekilde sıralanabilir:

a) Kanunlarda açıkça öngörülmesi.

b) Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması.

c) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.

ç) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.

d) İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması.

e) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.

f) İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

8. Kişisel verileriniz hangi durumlarda, ne zaman silinir?

Yukarıda açıkladığımız şartlara uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde, kişisel veriler resen veya tarafınızın talebi üzerine veri sorumlusu olan Yurtbay Seramik San. ve Tic. A.Ş. tarafından silinir, yok edilir veya anonim hâle getirilir. Anonim hale getirme; kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hâle getirilmesini ifade etmektedir.

9. Kişisel verileriniz üçüncü kişilere hangi durumlarda aktarılır?

Kişisel verileriniz yasal olarak ancak tarafınızın açık rızası çerçevesinde üçüncü kişilere aktarılabilir. Kişisel verileriniz, hiçbir suretle herhangi bir ticari amaç doğrultusunda üçüncü kurum veya kişilere aktarılmayacaktır. Ancak başka firmalardan temin edilen hosting, veri güvenliği, depolama, veri analizi, çağrı merkezi vs hizmetler dolayısıyla kişisel verileriniz dolaylı şekilde üçüncü kişilerin erişimine açık hale gelebilecektir.

Ayrıca, işbu metnin 7. maddesinde sayılan ve açık rızanız bulunmasa dahi kanunen işlenmesi mümkün kişisel verileriniz de yine açık rızanız bulunmaksızın üçüncü kişilerle paylaşılabilir.

10. Kişisel verileriniz yurtdışına nasıl aktarılır?

Kişisel verileriniz, tarafınızın açık rıza göstermesi durumunda yurtdışına aktarılabilir.

Yurtbay Seramik San. ve Tic. A.Ş. olarak, merkezi yurtdışında bulunan firmalardan sunucu, domain, hosting, IT, depolama, veri güvenliği yazılımı, iş geliştirme, veri analizi, güvenlik, organizasyon gibi hizmetlerin alınması sebebiyle, meşru amaç ve gereksinimlerin mevcudiyeti halinde kişisel verilerinizin yurtdışında bulunan üçüncü kişilerle paylaşılmasına ihtiyaç duyabiliriz.

Kişisel verilerinizin yurtdışına aktarılacak olması durumunda, kişisel verilerinizin aktarılacağı yabancı ülkede yeterli korumanın bulunup bulunmadığı ve ülke bazında yeterli koruma mevcut değilse dahi yurtdışında kişisel verilerinizin aktarılacağı kurum tarafından kişisel verilerinizin yeterli seviyede korunması hususunda gerekli önlemlerin alınıp alınamayacağı tarafımızca mutlaka denetlenecek ve kişisel verilerinizin yeterli seviyede korunamayacağı yönünde bir şüphe oluştuğu takdirde kişisel verileriniz yurtdışına aktarılmayacaktır.

11. Kişisel verilerinizin korunması ile ilgili haklarınız nelerdir? Merak ettiğiniz hususları ve bu çerçevedeki haklarınızı nasıl öğrenebilirsiniz?

Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini, kişisel verilerinizin hangi amaçla ve nasıl işlendiğini, kişisel verilerinizin nasıl kullanıldığını, kişisel verilerinizin yurt içinde ya da yurtdışında kimlere aktarıldığını Yurtbay Seramik San. ve Tic. A.Ş.’ye [email protected] adresine e-posta göndermek suretiyle sorabilirsiniz. Kişisel verileriniz eksik veya yanlış işlenmiş ise aynı adrese göndereceğiniz e-posta ile bunların düzeltilmesini ya da kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkmış olması halinde kişisel verilerinizin silinmesini isteyebilir; kişisel verilerinizin yok edildiğinin ya da düzeltildiğinin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere de bildirilmesini talep edebilirsiniz. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle tarafınız aleyhine bir sonuç hasıl olursa bu sonucun ortaya çıkmasına itiraz edilebilirsiniz. Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararınızın giderilmesini talep etme hakkına da sahipsiniz. Belirtilen e-posta adresine göndermiş olduğunuz soru ve talepleriniz hakkında değerlendirme yapılarak en geç 30 gün içerisinde sizlere başvuru sonucunuz ve gerekçesi hakkında bilgilendirme yapılacaktır. Başvurunuzun reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulunması veya süresinde başvuruya cevap verilmemesi hâllerinde; veri sorumlusu Yurtbay Seramik San. ve Tic. A.Ş.’nin cevabını öğrendiğiniz tarihten itibaren otuz ve herhâlde başvuru tarihinden itibaren altmış gün içinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na şikâyette de bulunabilirsiniz.

KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİ, SAKLANMASI, KULLANILMASI VE PAYLAŞILMASINA İLİŞKİN ONAY METNİ

Yurtbay Seramik San. ve Tic. A.Ş.’nin, Yurtbay Seramik Kişisel Verilerin İşlenmesi, Saklanması Kullanılması ve Paylaşılmasına İlişkin Bilgilendirme Metni başlıklı metinde yer verilen usul ve esaslarda işlenmesine, saklanmasına, kullanılmasına, yasalarca öngörülen azami süreyle muhafaza edilmesine, ticari amaçlı olarak hiçbir şekilde hiçbir kişi ya da kurumla paylaşılmaması ve ticarileştirilmemesi kaydıyla, domain, veri güvenliği, veri analizi, iş geliştirme, depolama, güvenlik gibi sebeplerle hizmet alınan yurtiçinde ya da yurtdışında mukim firmalarca dolaylı şekilde paylaşılmasına rıza gösterdiğimi kabul ve beyan ederim.

Kişisel verilerimin işlenmesi, saklanması, kullanılması ve paylaşılmasına ilişkin onay veriyorum.