"Mimarın Yolculuğu" Programının İlk Konuğu SDB Mimarlık Kurucusu Sibel Dalokay oldu

 ‘İNSAN YARATICILIKTA KENDİ KÜLTÜRÜNDEN VE FARKLI KÜLTÜRLERDEN ÇOK BESLENİYOR’

Yurtbay Seramik’in, sektörün profesyonelleriyle gerçekleştirdiği Podcast’lerin ardından mimarlık dünyasının başarılı isimlerini ağırladığı ‘’Mimarın Yolculuğu’’ programı YouTube kanalında izleyiciyle buluşmaya başladı. Pelin Olgun moderatörlüğünde mimarlığa dair her şeyin konuşulacağı Mimarın Yolculuğu programının ilk konuğu SDB Mimarlık kurucusu Sibel Dalokay oldu. 

Mimarların deneyimlerinin ve anekdotlarının yer aldığı serinin ilk bölüm konuğu SDB Mimarlık kurucusu Sibel Dalokay, Pelin Olgun’un sorularını yanıtladı. Sibel Dalokay’ın mimarlık mesleğinin küçüklük hayali olduğunu söyleyerek başladığı keyifli söyleşide mimarlıktan yapı malzemelerine, projelerden yeni yapıların nereye doğru evrildiğine, seramiğin mimarideki öneminden Zeki Yurtbay Tasarım Yarışması’na kadar birçok konu konuşuldu.

Mimarlık mesleğini küçük yaşta seçmesinde mimar olan babasının büyük rol oynadığını söyleyen Dalokay, doğduğu evin alt katındaki babasına ait mimarlık ofisinin ve bu dünyanın kendisi için büyülü olduğunu ifade etti. Babasından çok şey öğrendiğini belirten ODTÜ Mimarlık Fakültesi mezunu Dalokay, babasını çok erken yaşta kaybettiğini sonrasında onun ayak izlerinden mimarlığı keşfetmeye çalıştığını ve mimarlık yolculuğuna nasıl başladığını anlattı.

‘FARKLI KÜLTÜRLER VE COĞRAFYALAR BENİ BESLİYOR’

Mezun olduktan sonra üç yıllık bir yurtdışı deneyimi olan Dalokay, o dönemlerde biraz zorlansa da bazı kapıları açma fırsatı bulduğunu ifade etti. Farklı bir kültürde ve dilde hiç tanımadığınız bir ülkede olmanın, mesleği icra etmeye çalışmanın biraz da cesaret gerektirdiğini söyleyen Dalokay ‘’Fransızca eğitimimin olması İsviçre’de Fransızca konuşabiliyor olmam büyük fayda sağladı. Orada deneyimlediğim birkaç bakış açısını hiçbir zaman unutmadım. Mesleğe atılır atılmaz yurtdışındaki mimarlık ofislerinde çalışma fırsatı bulduğum için şanslı olduğumu düşünüyorum. Üç yılın ardından işime Türkiye’de devam ettim ama yurtdışı projelerim hep oldu. Fırsat oldukça da yurt dışına gitmeye çalışıyorum. Farklı kültürleri ve coğrafyaları görmeye, tanımaya hep ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. İnsan yaratıcılıkta hem kendi kültüründen hem de farklı kültürlerden besleniyor’’ dedi.

1995 yılında SDB Mimarlık’ı kuran Dalokay, Pelin Olgun’un ‘Bir projede odak noktası nedir?’ sorusuna, ‘Öncelikle o projeyi iyi anlamak, sonrasında projenin tüm etaplarını doğru bir şekilde yönetebilmek, proje hayata geçene kadar takip etmek gerekiyor’ diye yanıtladı. Birçok farklı projenin yanı sıra kurumsal projelere de imza atan Dalokay, geçtiğimiz yıl büyük bir finans kurumu ile başladıkları ve hala sürdürdükleri projeyi şöyle anlattı.

‘’Artık çalışma mekanları da başka bir ortama evrildi. Odalar, koridorlar yerine daha ortak mekanlarda çalışmak ve esneklik aldı. O mekanda çalışanların doğa ve çevre ile daha harmanlaştığı, çalışmanın dışında başka aktiviteleri de yapabildikleri ortamları tasarlar olduk. Kurumsal mekanlara biraz renk kattık. Renk katmayı iki anlamda söylüyorum hem projenin kendisine hem de gerçek anlamda mevsim renklerini kullanarak renk kattık. Öncesinde mekana daha konservatif, tutucu bir gözle bakan işverenler de siz onlara daha farklı ve ihtiyaçlarına cevap verecek dinamik mekanlar tasarladığınızda memnun kalıyorlar. Tasarladığınız proje her ne olursa olsun birçok faktör de devreye giriyor tabii. Mekanın iyi aydınlatılması, iyi havalanması, bulunduğu çevre ile iyi ilişkilendirilmesi, ihtiyaçlara doğru cevap vermesi gibi. ‘’

YAPILAR VE SERAMİĞİN KULLANIM ALANI

Pelin Olgun’un sorusu ile; mekanlarda seramik kullanımındaki değişim ve gelişim hakkındaki düşüncelerini dile getiren Dalokay, seramiğin uzun yıllardır yapı sektörünün temel malzemelerinden biri olduğunu söyledi. Dalokay, gelişen teknolojiler ile seramiğin daha farklı ve büyük ebatlarda, daha farklı sır teknikleri ile üretildiğinden seramik üzerine bambaşka bir dünya kurulduğundan söz etti.  Seramiğin artık duvarı, zemini ya da tavanı yok diyen Dalokay, ‘’Seramik kullanımında o tasarımın neresinde ve ne ölçüde nasıl bir ürüne ihtiyaç duyduğunuz önemli.  Projenin neresinde seramiği bağdaştırıp, proje ile bütünleştiriyorsanız ona göre kullanılması doğru oluyor’’ şeklinde yorum yaptı.

Genç tasarımcılar için de başarılı olma yolunda önerileri bulunan Dalokay, hem eğitim hem sonrasındaki sürecin epey çaba gerektirdiğine dikkat çekti. Bu işi severek yaptığınızda önünüze çıkan zorlukları çok daha rahat aşabilme yetiniz olur diyen Dalokay, ‘’Seviyorsanız merak edersiniz, daha çok araştırırsınız, vakit ayırırsınız, kendinizi geliştirirsiniz, işte tüm bunlar sizi başarıya götürür’’ sözleriyle gençlere başarıya giden yolun püf noktalarını verdi.

TASARIM YARIŞMASI GENÇLER İÇİN MOTİVASYON KAYNAĞI

Zeki Yurtbay Tasarım Ödülleri ile ilgili de yorum yapan Dalokay, ‘’Yapı sektörünün önde gelen firmalarının ileride mimarlık hayatına adım atacak gençlere böyle bir destek veriyor olması bu desteği bir yarışma modelinde yapması çok kıymetli. Bir markanın o dönemin ihtiyaçlarına ışık tutması, tasarım alanı üzerinden gençlere hayaller kurduruyor olması gerçekten çok değerli. Yurtbay, böyle bir çalışma ile gelecek kuşaklara destek oluyor. İyi yapılan bir şeyi ödüllendirerek genç meslektaşları motive ediyor’’ dedi.

Olgun’un İstanbul için düşüncelerine cevap veren Dalokay, ‘’İstanbul kimi zaman heyecan verici, kimi zaman yorucu ve zor bir şehir. Benim için her zaman keşfedecek bir şeylerin çıktığı bir şehir aynı zamanda. Farklı ve önemli de. Umarım bizler de hak ettiği önemi ve değeri bu şehre verebiliriz’’ diyerek anlattı.  

Devam eden projeleri hakkında da detaylı bilgiler veren, her projesi için farklı bir heyecan duyduğunu dile getiren Sibel Dalokay, son dönemlerde ilgisini çeken mimarlar ve mimari yapıları da konuştu. Danimarkalı mimar Dorte Mandrup’ın ilgisini çektiğini belirten Dalokay, üç yıl evvel Danimarka’da bir sergideyken daha yakından inceleme fırsatı yakaladığı Mandrup’ın işleri için büyük bir hayranlık duyduğunu söyledi.

Söyleşinin kayıtları, Yurtbay Seramik  YouTube kanalından izlenebilir:
https://youtu.be/TK3-me-j1U4

Kişisel Verilerin Korunması

KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİ, SAKLANMASI, KULLANILMASI VE PAYLAŞILMASINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME METNİ

Sayın kullanıcı,

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında kişisel verilerinize ilişkin hak ve yetkileriniz hakkında bilgi sahibi olmak için işbu metni okumanızı, saklamanızı ve okuyup anladıktan sonra aşağıdaki onay metnini de dikkatlice okuyarak onaylamanızı, onay vermek istemediğiniz hususları çizmenizi ve aşağıda boş bırakılan şerh kısmında itiraz ettiğiniz kısımları belirtmenizi rica ederiz.

1. Kişisel veri nedir?

Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi kişisel veriyi oluşturmaktadır. Adınız, soyadınız, e-posta adresiniz, telefon numaranız, adresiniz, ünvanınız, mesleğiniz gibi kimliğinizi ortaya koyan ve diğer insanlardan ayırt edilebilmenizi sağlayan her türlü bilgi kişisel verinizi oluşturmaktadır.

2. Özel nitelikli veri nedir?

Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri özel nitelikli kişisel veridir. Özel nitelikli kişisel verilerin, ilgilinin açık rızası olmaksızın işlenmesi yasaktır.

3. Hangi kişisel veya özel nitelikli verileriniz işlenmektedir?

Aşağıda sayılanlarla sınırlı olmamak ve mevzuattan kaynaklanan gereklilikler doğrultusunda, aşağıdaki tabloda yer verilen verileriniz şirketimiz nezdinde işlenebilmektedir.

Veri Kategorisi Veri Türleri
Kimlik Verisi Ad, soyadı
İletişim Verisi Telefon numarası, adres bilgisi, e-posta adresi.
Diğer Ünvanı, mesleği

4. Veri sorumlusu kimdir?

Veri sorumlusu kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi ifade etmektedir. Ticari ilişki sebebiyle işlenecek kişisel verilerinizle ilgili veri sorumlusu Çaycuma Vergi Dairesine kayıtlı 9860025813 Vergi numaralı, 0986002581300013 Mersis numaralı ve Lavanta Sok. No: 2 Hasanpaşa Kadıköy Merkez adresine faaliyet gösteren Yurtbay Seramik San. ve Tic. A.Ş.’dir.

5. Kişisel verileriniz nasıl ve hangi esaslarla işlenir?

Kişisel verilerinizin işlenmesinde 6698 sayılı Kanun’a ve diğer kanunlarda öngörülen usul ve esaslar dikkate alınmaktadır. Kişisel verilerinizi Türk Borçlar Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Türk Ceza Kanunu, Vergi Usul Kanunu gibi mevzuattan doğan ve tacir olmamızdan kaynaklı yetki ve yükümlülüklerimiz çerçevesinde, güvenlik, veri analizi ve hizmet kalitemizin geliştirilmesi amacıyla, hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun, belirli, açık, meşru amaçlar için ve onayınız çerçevesinde işlemekteyiz. Kişisel verileriniz, ticari akdinizin devamı süresince sizlerden ve üçüncü kişilerden temin ettiğimiz bilgi ve belgeler elektronik ortamda tutulan veri tabanına işlenmek suretiyle muhafaza edilmektedir. IT birimimiz, kişisel verilerinizin minimum sayıda kişinin erişimine açık tutulması ve üçüncü kişilerce ele geçirilmesinin önlenebilmesi için azami çaba göstermektedir.

6. Kişisel verileriniz ne kadar süre ile muhafaza edilecektir?

Kişisel verileriniz Türk Borçlar Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve Vergi Usul Kanunu ile diğer kanunların tacir sıfatıyla Yurtbay Seramik San. ve Tic. A.Ş.’yi sorumlu tuttuğu süreler dikkate alınarak, yasalarca öngörülen azami süre ile muhafaza edilecektir.

7. Açık rızanın bulunmadığı durumlarda da kişisel verilerin işlenmesi mümkün müdür, kişisel veriler açık rızanın bulunmadığı hangi durumlarda işlenebilir?

Kişisel veriler kural olarak ilgili kişinin açık rızası olmaksızın işlenemez. Ancak kanunda sayılan şartlardan birinin varlığı hâlinde, ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın kişisel verilerinin işlenmesi mümkündür. Bu şartlar şu şekilde sıralanabilir:

a) Kanunlarda açıkça öngörülmesi.

b) Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması.

c) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.

ç) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.

d) İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması.

e) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.

f) İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

8. Kişisel verileriniz hangi durumlarda, ne zaman silinir?

Yukarıda açıkladığımız şartlara uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde, kişisel veriler resen veya tarafınızın talebi üzerine veri sorumlusu olan Yurtbay Seramik San. ve Tic. A.Ş. tarafından silinir, yok edilir veya anonim hâle getirilir. Anonim hale getirme; kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hâle getirilmesini ifade etmektedir.

9. Kişisel verileriniz üçüncü kişilere hangi durumlarda aktarılır?

Kişisel verileriniz yasal olarak ancak tarafınızın açık rızası çerçevesinde üçüncü kişilere aktarılabilir. Kişisel verileriniz, hiçbir suretle herhangi bir ticari amaç doğrultusunda üçüncü kurum veya kişilere aktarılmayacaktır. Ancak başka firmalardan temin edilen hosting, veri güvenliği, depolama, veri analizi, çağrı merkezi vs hizmetler dolayısıyla kişisel verileriniz dolaylı şekilde üçüncü kişilerin erişimine açık hale gelebilecektir.

Ayrıca, işbu metnin 7. maddesinde sayılan ve açık rızanız bulunmasa dahi kanunen işlenmesi mümkün kişisel verileriniz de yine açık rızanız bulunmaksızın üçüncü kişilerle paylaşılabilir.

10. Kişisel verileriniz yurtdışına nasıl aktarılır?

Kişisel verileriniz, tarafınızın açık rıza göstermesi durumunda yurtdışına aktarılabilir.

Yurtbay Seramik San. ve Tic. A.Ş. olarak, merkezi yurtdışında bulunan firmalardan sunucu, domain, hosting, IT, depolama, veri güvenliği yazılımı, iş geliştirme, veri analizi, güvenlik, organizasyon gibi hizmetlerin alınması sebebiyle, meşru amaç ve gereksinimlerin mevcudiyeti halinde kişisel verilerinizin yurtdışında bulunan üçüncü kişilerle paylaşılmasına ihtiyaç duyabiliriz.

Kişisel verilerinizin yurtdışına aktarılacak olması durumunda, kişisel verilerinizin aktarılacağı yabancı ülkede yeterli korumanın bulunup bulunmadığı ve ülke bazında yeterli koruma mevcut değilse dahi yurtdışında kişisel verilerinizin aktarılacağı kurum tarafından kişisel verilerinizin yeterli seviyede korunması hususunda gerekli önlemlerin alınıp alınamayacağı tarafımızca mutlaka denetlenecek ve kişisel verilerinizin yeterli seviyede korunamayacağı yönünde bir şüphe oluştuğu takdirde kişisel verileriniz yurtdışına aktarılmayacaktır.

11. Kişisel verilerinizin korunması ile ilgili haklarınız nelerdir? Merak ettiğiniz hususları ve bu çerçevedeki haklarınızı nasıl öğrenebilirsiniz?

Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini, kişisel verilerinizin hangi amaçla ve nasıl işlendiğini, kişisel verilerinizin nasıl kullanıldığını, kişisel verilerinizin yurt içinde ya da yurtdışında kimlere aktarıldığını Yurtbay Seramik San. ve Tic. A.Ş.’ye [email protected] adresine e-posta göndermek suretiyle sorabilirsiniz. Kişisel verileriniz eksik veya yanlış işlenmiş ise aynı adrese göndereceğiniz e-posta ile bunların düzeltilmesini ya da kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkmış olması halinde kişisel verilerinizin silinmesini isteyebilir; kişisel verilerinizin yok edildiğinin ya da düzeltildiğinin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere de bildirilmesini talep edebilirsiniz. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle tarafınız aleyhine bir sonuç hasıl olursa bu sonucun ortaya çıkmasına itiraz edilebilirsiniz. Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararınızın giderilmesini talep etme hakkına da sahipsiniz. Belirtilen e-posta adresine göndermiş olduğunuz soru ve talepleriniz hakkında değerlendirme yapılarak en geç 30 gün içerisinde sizlere başvuru sonucunuz ve gerekçesi hakkında bilgilendirme yapılacaktır. Başvurunuzun reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulunması veya süresinde başvuruya cevap verilmemesi hâllerinde; veri sorumlusu Yurtbay Seramik San. ve Tic. A.Ş.’nin cevabını öğrendiğiniz tarihten itibaren otuz ve herhâlde başvuru tarihinden itibaren altmış gün içinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na şikâyette de bulunabilirsiniz.

KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİ, SAKLANMASI, KULLANILMASI VE PAYLAŞILMASINA İLİŞKİN ONAY METNİ

Yurtbay Seramik San. ve Tic. A.Ş.’nin, Yurtbay Seramik Kişisel Verilerin İşlenmesi, Saklanması Kullanılması ve Paylaşılmasına İlişkin Bilgilendirme Metni başlıklı metinde yer verilen usul ve esaslarda işlenmesine, saklanmasına, kullanılmasına, yasalarca öngörülen azami süreyle muhafaza edilmesine, ticari amaçlı olarak hiçbir şekilde hiçbir kişi ya da kurumla paylaşılmaması ve ticarileştirilmemesi kaydıyla, domain, veri güvenliği, veri analizi, iş geliştirme, depolama, güvenlik gibi sebeplerle hizmet alınan yurtiçinde ya da yurtdışında mukim firmalarca dolaylı şekilde paylaşılmasına rıza gösterdiğimi kabul ve beyan ederim.

Kişisel verilerimin işlenmesi, saklanması, kullanılması ve paylaşılmasına ilişkin onay veriyorum.