Dünyadan Desenli Seramik Örnekleri – 30 Etkileyici Örnek

Tüm Dünyada binlerce yıldır kullanılan desenli seramik örnekleri, yalnızca bir duvar veya zemin kaplama ürünü olarak görülmemeli. Tarihte ilk kullanılmaya başlandığı günden beri seramik, insan doğasının, ruhunun adeta bir yansıması haline gelmiştir. Kendi zevkleriyle, kültürüyle tasarladıkları seramikleri binlerce yıldır kullanmakta olan insanlık, seramik sanatı vasıtasıyla adeta yaşadığı ortamlara ruh katmıştır. Desenli seramik örnekleri derleneceğinde mutlaka her birinin birer kültürel miras olarak kabul edilmesi gereken yüzlerce yıllık sanat eserleri oldukları de göz önünde bulundurulmalı. Desenli seramik modelleri çok uzun zamandır insanlığın yaşadığı ortamı güzelleştirme çabasının merkezinde bulunmakta. Antik Mısır’dan İslam Coğrafyasına; Avrupa’dan Asya’ya desenli seramik çeşitleri tasarlanmakta, üretilmekte ve kullanılmakta. Pek çok farklı seramik çeşidi arasından kendi ruhuna en uygun seramiği bulabilmiş kişiler ve bu kişilerin seramik uygulaması yaptığı ortamlar, adeta kendi auralarına sahiptirler. Biz de bu yazımızda, tarihin ilk zamanlarından beri tasarlanan ve duvarları, zeminleri süsleyen desenli seramik örneklerini derlemeye çalıştık. Tabii ki kültürel mirasımızdan esinlenen veya kendi kültürünü kendi yaratmakta olan günümüz desenli seramik modelleri arasından da bir seçki oluşturarak hem sizlere yeni fikirler kazandırmaya, en kötü ihtimalle gözlerinizi bayram ettirmeye çalıştık.

İlginizi Çekebilir: Eviniz için En Güzel 2019 Seramik Modelleri

Seramik Nedir? Neden Seramik Kullanırız?
Seramik, insanların ateşi ve toprağı; kili kontrol etmeye ve işlemeye başladığı zamanlardan beri yaşam alanlarını dekore etmekte sıklıkla kullandıkları bir malzeme. Killi ve çeşitli mineralli toprağın şekil verilerek binlerce derecelik fırınlarda pişirilmesiyle elde edilen seramik, neme ve suya dayanıklılığıyla özellikle tercih sebebi olmuştur. Pek çok özelliği bulunan seramik çeşitlerinin en ön planda bulunan teknik özelliklerini sıralamak gerekirse bunlar şöyledir;

  1. Seramik suya dayanıklı bir üründür.
  2. Temizlik malzemelerine, kimyasallara karşı maksimum dirençtedir.
  3. Mat, parlak yüzeylerde seramik çeşitleri bulunabilir.
  4. Pek çok farklı desenli seramik örneği arasından seçeceğiniz model ile tamamiyle sizin tarzınızı yansıtabilir.
  5. Doğaya ve insana herhangi bir zararı bulunmamaktadır. Tamamiyle çevreci bir üretim sürecinden geçmekte, zararlı kimyasallar barındırmamaktadır.
  6. Pek çok farklı bileşik ve mineral kullanılarak istenilen amaca göre seramik üretilebilir.

Dış etkenlerden minimum düzeyde etkilenen seramik ve fayans çeşitleri bu kadar sık kullanılan her malzemenin yaşayacağı gibi bir tasarımsal süreçten de etkilenmiştir. Özellikle erken yüzyıllarda, insanların binbir emekle inşaa ettikleri yapılarının güzel görünmesi, kendi kişiliğine sahip olması gibi istekler neticesinde de desenli seramik modelleri ortaya çıkmıştır. Tarih boyunca binlerce çeşitte desenli seramik tasarımı yapılmış, bu tasarımlar en güzel binalarda, yapılarda kullanılmış ve ortamlarına ahenk katmışlardır. Günümüzde de her evde mutlaka bulunan seramik karo çeşitleri arasından desenli modelleri tercih eden insan sayısı gittikçe artmaktadır. Seramik kullanımı sayesinde çevresel olarak rutubet, ısı, toz gibi etmenlerden minimum düzeyde etkilenen, sağlıklı ortamlar oluşturulabilmiştir.

İlginizi çekebilir: Dünya Seramik Sektörü

Desenli Seramik Örnekleri ve Seramik Sanatı
Seramik sanatı, desenli seramik örnekleri arasında kendini bulmaktadır. Pek çok farklı desenli seramik arasından en özenle tasarlananlarını hemen farkeder, her birinin adeta birer sanat eseri olduğunu göz ucuyla dahi baksak kolaylıkla farkedebiliriz. Önemli olan doğadan sanata ilham alabilmek, doğayı ve ruhu yapılan her tasarımda hissettirebilmektir. Binlerce yıldır seramik tasarlayan insanlar seramik sanatı içerisinde kendilerini bulmuş, doğayı ve sanatı birleştirebilmiştir. Bu nedenle desenli seramik modelleri; ki bunlara Yurtbay Seramik’in ürettiği ürünler de dahil, tamamiyle kendi auralarıyla ortamlarını aydınlatır, yükseltirler. Gelin isterseniz sizler için dünyanın dört bir noktasından ve çeşitli tarih aralıklarından derlediğimiz, kimisi binlerce yıllık kimisi ise çok daha yeni desenli seramik örneklerini inceleyin.

Bu örneklerden ve daha fazlasından; Anadolu’dan ve doğadan ilham alan Yurtbay Seramik modellerini inceleyebilirsiniz.

Desenli Seramik Örnekleri ve Günümüz
Günümüzde desenli seramik modelleri gittikçe popülerleşmektedir. Yeni seramik üretim teknolojileri sayesinde tasarımlar kolaylıkla seramik üzerine işlenebilmekte. Bu nedenle ortaya çıkan her ürün tasarımcısının zihnindeki imgeleri birebir yansıtabilmekte, kusursuz olabilmektedir. Çeşitli seramik tasarım yarışmaları düzenleyen Yurtbay Seramik, ürün gamı içerisinde hem Anadolu’dan ilhamlar almış; hem de doğa ile sanatı buluşturmaya çalışmıştır. Yurtbay Seramik desenli seramik çeşitleri arasından kendinize en uygununu seçerek evinizi tamamiyle kendi zevklerinize, beğenilerinize göre dekore edebilirsiniz. Son teknoloji üretim süreçleriyle üretilen Yurtbay Seramik ürünleri sayesinde de satın aldığınız seramik çeşitlerinin dayanıklı olup olmadığı hakkında bir saniye dahi düşünmezsiniz.

Daha Fazla Yurtbay Seramik Desenli Seramik Modeli
Eğer sizler için derlediğimiz bu yazıdaki desenli seramiklerden beğendiklerinizi incelemek, burada değinemediğimiz pek çok farklı desenli seramik modellerini de görmek isterseniz, Yurtbay Seramik Ürün Kataloğu’nu ziyaret edebilirsiniz. Yurtbay Seramik ile İletişime geçerek aklınızdaki tüm sorulara cevap bulabilirsiniz. Umarız ki tüm Dünya’dan ve sonrasında da günümüzden en güzel desenli seramik çeşitlerini derlemeye çalıştığımız bu yazımız hoşunuza gitmiş, belki evinizi dekore ederken sizlere bir fikir olabilmiştir.

İlginizi Çekebilir: En Güzel Mutfak Tezgah Arası Seramik Modelleri

Protection of Personal Data

KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİ, SAKLANMASI, KULLANILMASI VE PAYLAŞILMASINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME METNİ

Sayın kullanıcı,

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında kişisel verilerinize ilişkin hak ve yetkileriniz hakkında bilgi sahibi olmak için işbu metni okumanızı, saklamanızı ve okuyup anladıktan sonra aşağıdaki onay metnini de dikkatlice okuyarak onaylamanızı, onay vermek istemediğiniz hususları çizmenizi ve aşağıda boş bırakılan şerh kısmında itiraz ettiğiniz kısımları belirtmenizi rica ederiz.

1. Kişisel veri nedir?

Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi kişisel veriyi oluşturmaktadır. Adınız, soyadınız, e-posta adresiniz, telefon numaranız, adresiniz, ünvanınız, mesleğiniz gibi kimliğinizi ortaya koyan ve diğer insanlardan ayırt edilebilmenizi sağlayan her türlü bilgi kişisel verinizi oluşturmaktadır.

2. Özel nitelikli veri nedir?

Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri özel nitelikli kişisel veridir. Özel nitelikli kişisel verilerin, ilgilinin açık rızası olmaksızın işlenmesi yasaktır.

3. Hangi kişisel veya özel nitelikli verileriniz işlenmektedir?

Aşağıda sayılanlarla sınırlı olmamak ve mevzuattan kaynaklanan gereklilikler doğrultusunda, aşağıdaki tabloda yer verilen verileriniz şirketimiz nezdinde işlenebilmektedir.

Veri Kategorisi Veri Türleri
Kimlik Verisi Ad, soyadı
İletişim Verisi Telefon numarası, adres bilgisi, e-posta adresi.
Diğer Ünvanı, mesleği

4. Veri sorumlusu kimdir?

Veri sorumlusu kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi ifade etmektedir. Ticari ilişki sebebiyle işlenecek kişisel verilerinizle ilgili veri sorumlusu Çaycuma Vergi Dairesine kayıtlı 9860025813 Vergi numaralı, 0986002581300013 Mersis numaralı ve Lavanta Sok. No: 2 Hasanpaşa Kadıköy Merkez adresine faaliyet gösteren Yurtbay Seramik San. ve Tic. A.Ş.’dir.

5. Kişisel verileriniz nasıl ve hangi esaslarla işlenir?

Kişisel verilerinizin işlenmesinde 6698 sayılı Kanun’a ve diğer kanunlarda öngörülen usul ve esaslar dikkate alınmaktadır. Kişisel verilerinizi Türk Borçlar Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Türk Ceza Kanunu, Vergi Usul Kanunu gibi mevzuattan doğan ve tacir olmamızdan kaynaklı yetki ve yükümlülüklerimiz çerçevesinde, güvenlik, veri analizi ve hizmet kalitemizin geliştirilmesi amacıyla, hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun, belirli, açık, meşru amaçlar için ve onayınız çerçevesinde işlemekteyiz. Kişisel verileriniz, ticari akdinizin devamı süresince sizlerden ve üçüncü kişilerden temin ettiğimiz bilgi ve belgeler elektronik ortamda tutulan veri tabanına işlenmek suretiyle muhafaza edilmektedir. IT birimimiz, kişisel verilerinizin minimum sayıda kişinin erişimine açık tutulması ve üçüncü kişilerce ele geçirilmesinin önlenebilmesi için azami çaba göstermektedir.

6. Kişisel verileriniz ne kadar süre ile muhafaza edilecektir?

Kişisel verileriniz Türk Borçlar Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve Vergi Usul Kanunu ile diğer kanunların tacir sıfatıyla Yurtbay Seramik San. ve Tic. A.Ş.’yi sorumlu tuttuğu süreler dikkate alınarak, yasalarca öngörülen azami süre ile muhafaza edilecektir.

7. Açık rızanın bulunmadığı durumlarda da kişisel verilerin işlenmesi mümkün müdür, kişisel veriler açık rızanın bulunmadığı hangi durumlarda işlenebilir?

Kişisel veriler kural olarak ilgili kişinin açık rızası olmaksızın işlenemez. Ancak kanunda sayılan şartlardan birinin varlığı hâlinde, ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın kişisel verilerinin işlenmesi mümkündür. Bu şartlar şu şekilde sıralanabilir:

a) Kanunlarda açıkça öngörülmesi.

b) Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması.

c) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.

ç) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.

d) İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması.

e) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.

f) İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

8. Kişisel verileriniz hangi durumlarda, ne zaman silinir?

Yukarıda açıkladığımız şartlara uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde, kişisel veriler resen veya tarafınızın talebi üzerine veri sorumlusu olan Yurtbay Seramik San. ve Tic. A.Ş. tarafından silinir, yok edilir veya anonim hâle getirilir. Anonim hale getirme; kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hâle getirilmesini ifade etmektedir.

9. Kişisel verileriniz üçüncü kişilere hangi durumlarda aktarılır?

Kişisel verileriniz yasal olarak ancak tarafınızın açık rızası çerçevesinde üçüncü kişilere aktarılabilir. Kişisel verileriniz, hiçbir suretle herhangi bir ticari amaç doğrultusunda üçüncü kurum veya kişilere aktarılmayacaktır. Ancak başka firmalardan temin edilen hosting, veri güvenliği, depolama, veri analizi, çağrı merkezi vs hizmetler dolayısıyla kişisel verileriniz dolaylı şekilde üçüncü kişilerin erişimine açık hale gelebilecektir.

Ayrıca, işbu metnin 7. maddesinde sayılan ve açık rızanız bulunmasa dahi kanunen işlenmesi mümkün kişisel verileriniz de yine açık rızanız bulunmaksızın üçüncü kişilerle paylaşılabilir.

10. Kişisel verileriniz yurtdışına nasıl aktarılır?

Kişisel verileriniz, tarafınızın açık rıza göstermesi durumunda yurtdışına aktarılabilir.

Yurtbay Seramik San. ve Tic. A.Ş. olarak, merkezi yurtdışında bulunan firmalardan sunucu, domain, hosting, IT, depolama, veri güvenliği yazılımı, iş geliştirme, veri analizi, güvenlik, organizasyon gibi hizmetlerin alınması sebebiyle, meşru amaç ve gereksinimlerin mevcudiyeti halinde kişisel verilerinizin yurtdışında bulunan üçüncü kişilerle paylaşılmasına ihtiyaç duyabiliriz.

Kişisel verilerinizin yurtdışına aktarılacak olması durumunda, kişisel verilerinizin aktarılacağı yabancı ülkede yeterli korumanın bulunup bulunmadığı ve ülke bazında yeterli koruma mevcut değilse dahi yurtdışında kişisel verilerinizin aktarılacağı kurum tarafından kişisel verilerinizin yeterli seviyede korunması hususunda gerekli önlemlerin alınıp alınamayacağı tarafımızca mutlaka denetlenecek ve kişisel verilerinizin yeterli seviyede korunamayacağı yönünde bir şüphe oluştuğu takdirde kişisel verileriniz yurtdışına aktarılmayacaktır.

11. Kişisel verilerinizin korunması ile ilgili haklarınız nelerdir? Merak ettiğiniz hususları ve bu çerçevedeki haklarınızı nasıl öğrenebilirsiniz?

Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini, kişisel verilerinizin hangi amaçla ve nasıl işlendiğini, kişisel verilerinizin nasıl kullanıldığını, kişisel verilerinizin yurt içinde ya da yurtdışında kimlere aktarıldığını Yurtbay Seramik San. ve Tic. A.Ş.’ye [email protected] adresine e-posta göndermek suretiyle sorabilirsiniz. Kişisel verileriniz eksik veya yanlış işlenmiş ise aynı adrese göndereceğiniz e-posta ile bunların düzeltilmesini ya da kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkmış olması halinde kişisel verilerinizin silinmesini isteyebilir; kişisel verilerinizin yok edildiğinin ya da düzeltildiğinin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere de bildirilmesini talep edebilirsiniz. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle tarafınız aleyhine bir sonuç hasıl olursa bu sonucun ortaya çıkmasına itiraz edilebilirsiniz. Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararınızın giderilmesini talep etme hakkına da sahipsiniz. Belirtilen e-posta adresine göndermiş olduğunuz soru ve talepleriniz hakkında değerlendirme yapılarak en geç 30 gün içerisinde sizlere başvuru sonucunuz ve gerekçesi hakkında bilgilendirme yapılacaktır. Başvurunuzun reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulunması veya süresinde başvuruya cevap verilmemesi hâllerinde; veri sorumlusu Yurtbay Seramik San. ve Tic. A.Ş.’nin cevabını öğrendiğiniz tarihten itibaren otuz ve herhâlde başvuru tarihinden itibaren altmış gün içinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na şikâyette de bulunabilirsiniz.

KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİ, SAKLANMASI, KULLANILMASI VE PAYLAŞILMASINA İLİŞKİN ONAY METNİ

Yurtbay Seramik San. ve Tic. A.Ş.’nin, Yurtbay Seramik Kişisel Verilerin İşlenmesi, Saklanması Kullanılması ve Paylaşılmasına İlişkin Bilgilendirme Metni başlıklı metinde yer verilen usul ve esaslarda işlenmesine, saklanmasına, kullanılmasına, yasalarca öngörülen azami süreyle muhafaza edilmesine, ticari amaçlı olarak hiçbir şekilde hiçbir kişi ya da kurumla paylaşılmaması ve ticarileştirilmemesi kaydıyla, domain, veri güvenliği, veri analizi, iş geliştirme, depolama, güvenlik gibi sebeplerle hizmet alınan yurtiçinde ya da yurtdışında mukim firmalarca dolaylı şekilde paylaşılmasına rıza gösterdiğimi kabul ve beyan ederim.

Kişisel verilerimin işlenmesi, saklanması, kullanılması ve paylaşılmasına ilişkin onay veriyorum.