“Mimarın Yolculuğu” Serisi, Hamulu Kardeşlerle Devam Ediyor

Yurtbay Seramik’in mimarlık sektörünün önemli isimlerini Türkiye ile buluşturma misyonu ile yola çıktığı “Mimarın Yolculuğu” programının yeni bölümü yayınlandı.  Pelin Olgun moderatörlüğünde gerçekleşen programın yeni konukları, Ömer – Erdem Hamulu kardeşler oldu. Aile ile çalışmanın zorlukları ve avantajlarından firmanın mimari odağına, gençlere tavsiyelerden Zeki Yurtbay Tasarım Yarışması’na kadar pek çok konunun konuşulduğu söyleşi, Yurtbay Seramik YouTube kanalından izlenebiliyor.

Yurtbay Seramik tarafından mimarlık sektörü profesyonellerinin ağırlandığı “Mimarın Yolculuğu” serisinin ikinci bölümünün konukları,  1982 yılında Y. Mimar Hasan Basri Hamulu tarafından kurulan Pimodek firmasının ikinci kuşak temsilcileri ve yürütücüleri Mimar Ömer Hamulu ve Mimar Erdem Hamulu oldu. Kendi tasarladıkları Vural Evi’nde moderatör Pelin Olgun ile keyifli bir sohbet gerçekleştiren Hamulu kardeşler, vizyonlarını ve çalışmalarını paylaştılar.

Ailece mimar olmanın zorlukları ve avantajları konuşuldu

Anne ve babalarının mimarlık fakültesinde tanışıp evlendikten sonra kurduğu Pimodek firmasının ikinci kuşak temsilcileri olan Ömer ve Erdem Hamulu kardeşler, aile ile çalışmanın avantajlarına ve zorluklarına değindi.  2004 yılında mimarlık fakültesine başladığını söyleyen Ömer Hamulu, evde de okul hayatına paralel bir eğitim sürecinin olduğunu belirtti:  “İlk yıllarda standart bir öğrenci olarak okuldan bir tasarım eğitimi, bir mimarlık altyapısı almaya çalışmakla bunu zaten çok uzun zaman önce almış bir anne-babanın olduğu ortamda bir acemi olmak arasında bazen bocaladım. Jenerasyon çatışmaları yaşayabiliyorsunuz. Ben bir süre sonra bunun aslında yönetilebilir bir şey olduğunu, hangi alana kimi karıştırıp hangisini kendi kendime başarmak için çabalamam gerektiğini keşfettim.” 

Erdem Hamulu ise aynı süreci “Her zaman farklı fikirlerimiz ve çatışmalarımız oluyor. İş bölümü yapmaya çalıştık. Sonra baktık ki olmuyor, müşterileri paylaşmak, bir projeyi birinin yönetmesi gibi yöntemler denedik. Bunlar da çok verimli olmadı. En sonunda dedik ki ‘Her şeyi beraber yapalım.’” şeklinde ifade etti.

En değerli ve en zor proje: Divriği Cumhuriyet Meydanı

Pelin Olgun’un “Pimodek olarak hangi değerli projelerde yer aldınız?” sorusuna 1980’lerden bu yana, Türkiye’nin ekonomisi doğrultusunda banka binalarından tekstil mağazalarına, tatil köylerinden konut ve ofislerin renovasyonuna kadar pek çok projede yer aldıklarını, bunların en önemlilerinden birinin Gürcistan Savunma Bakanlığı binası olduğunu belirten Hamulu kardeşler, en değerli çalışmalarının ise memleketleri Sivas Divriği’de gerçekleştirdikleri kentsel projeler olduğu konusunda hemfikir oldular.  

Sosyal sorumluluk projesi olan Divriği Cumhuriyet Meydanı’nın aynı zamanda mimarlık hayatlarının en zor projesi olduğunu belirten Ömer ve Erdem Hamulu, projenin zorluğunun ileride Anadolu’da yapılabilecek projelere örnek olma misyonundan kaynaklandığını ifade ettiler. “Babamızın yaptığı projelerin bir tanesi uygulanacak ve düzgün olsun istedik. Anadolu’da bir kasabada kaliteli bir inşaat yapmak çok zor. O yüzden bütün süreçleri baştan sonra kadar takip etmek gerekti.” ifadelerini kullanan Erdem Hamulu’yu destekleyen Ömer Hamulu, “Yaptığımız şey, tarihi bir altyapısı olan bir kentte, eskiden de meydan olan ancak sonrasında önemini kaybetmiş, otopark olmuş bir alanın tekrar meydan olması ve bir yandan da oraya gelen kişilerin kentin tarihi altyapısını da görebileceği bir açıkhava müzesi olarak düzenlenmesiydi. Bu projeyi bürokratik olarak anlatmak, projenin finansmanını sağlayacak kişilere ulaşabilmek ve bu projenin daha sonra Anadolu’da yapılabilecek projelere örnek olacak kalitede uygulanmasını sağlamak oldukça zordu.” dedi.

“Seramik, kurtarıcı malzeme oluyor.”

Mimarlıkta odak noktalarının, dönüşüm ve renovasyon olduğunu belirten Ömer Hamulu, şirket olarak uzmanlıklarının mevcut yapıların renove edilmesi ve günümüz mimarisine dönüştürülmesi olduğunu belirtti. “Bu tür dönüşümleri yaparken yapıyı yeniden planlıyormuşuz gibi bir odak belirlemeye çalışıyoruz. Hangi duvarı ne kaplayacağımızla değil, mekana neler kazandırabileceğimize, yapıldığı yıla değil de bugünkü kullanıma nasıl uygun bir hale getirebileceğimize özen gösteriyoruz. Malzeme sürekliliği, algı sürekliliği, kot birliği gibi şeyleri kurgulamaya çalışıyoruz.” ifadelerini kullanan Hamulu, bu konuların bir mimarı, mimar olmayan kişilerden ayıran asıl özellikler olduğunun altını çizdi.

Malzeme konusuna dikkat çeken Erdem Hamulu ise, genelde taş ve ahşap gibi doğal malzemeleri kullandıklarını belirterek seramiğin de tasarımlarında sıkça yer aldığını söyledi. “Özellikle son yıllarda geniş ebatlı, çok güzel tasarımlı, desenli, ince derze döşenebilen seramikleri sıklıkla tercih ediyoruz. Onlar kurtarıcı oluyor. Gerçekten çok güzel tasarımlar var. Seramiği çokça kullanıyoruz.” şeklinde konuşan Erdem Hamulu, örnek olarak tasarladıkları ve söyleşinin gerçekleştiği Vural evini gösterdi.

Gençlere tavsiye: Yol haritası çıkarın

Pelin Olgun’un sorusu üzerine genç mimarlar için başarı önerilerini ileten Hamulu kardeşlerden Erdem Hamulu, “Okumak, özellikle mimarlık tarihi okumak çok önemli. Okurken insan fark etmiyor ama ileride mutlaka bir işe yarıyor. Evet, şu anda her şey bilgisayarla yapılmaya başlandı ama elle yapılacak bazı işleri bilgisayarla yapmaktan sakınmak insanı dinginleştiriyor ve konsantre olmanızı sağlıyor,” ifadelerini kullandı.

Ömer Hamulu ise, “Bizlerin ve daha genç arkadaşların yapması gereken şey, bizden daha başarılı olmuş kişilerin gelişim süreçlerini takip edip bir yol haritası çıkarmak. Çünkü mimar, karakter olarak gelişirken projeleri de gelişen ve geç yaşta olgunlaşan bir meslek erbabıdır.” derken bir güzergâh belirlemenin gençlere verilebilecek en kıymetli tavsiye olduğunun altını çizdi.

“Yurtbay Seramik’in gençlere yönelik bir yarışma düzenliyor olması bile başlangıç açısından çok önemli.”

Bu sene 10.su düzenlenecek olan Zeki Yurtbay Tasarım Yarışması ise sohbetin önemli bir noktası oldu. Bir öğrencinin mümkün olduğunca fazla yarışmaya katılmasının önemine vurgu yapan Hamulu kardeşler, yarışmaların pek çok mimarın aynı anda fikir üretmesi, doğru yapıların yapılmasının sağlanması ve mimarların kendilerini geliştirme sürecine katkıda bulunması adına çok önemli olduğunu söylediler.

“Mimarın Yolculuğu” programının ikinci bölümü, Türkiye’deki yarışmaların azlığına dikkat çeken Ömer Hamulu’nun Yurtbay Seramik’e, gençleri ve mimariyi desteklediği için teşekkür etmesi ile sona erdi: “Yurtbay Seramik’in gençlere yönelik bir yarışma düzenliyor olması bile başlangıç açısından çok önemli bir şey. 10.sunun düzenlenmesi ise bunun devamlığının sağlanmış olduğunu gösteriyor. Yurtbay Seramik, bir seramik üretim firması olarak ülkede köklü ve yer edinmiş bir firma olmakla beraber böyle bir programa ev sahipliği yapıyor olması ve bahsettiğiniz yarışma gibi organizasyonları düzenliyor olması da mesleki kültüre ne kadar değer verdiklerini gösteriyor. Teşekkür ediyoruz.”

Video Link: https://www.youtube.com/watch?v=PuyQAUEhNTM

Protection of Personal Data

KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİ, SAKLANMASI, KULLANILMASI VE PAYLAŞILMASINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME METNİ

Sayın kullanıcı,

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında kişisel verilerinize ilişkin hak ve yetkileriniz hakkında bilgi sahibi olmak için işbu metni okumanızı, saklamanızı ve okuyup anladıktan sonra aşağıdaki onay metnini de dikkatlice okuyarak onaylamanızı, onay vermek istemediğiniz hususları çizmenizi ve aşağıda boş bırakılan şerh kısmında itiraz ettiğiniz kısımları belirtmenizi rica ederiz.

1. Kişisel veri nedir?

Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi kişisel veriyi oluşturmaktadır. Adınız, soyadınız, e-posta adresiniz, telefon numaranız, adresiniz, ünvanınız, mesleğiniz gibi kimliğinizi ortaya koyan ve diğer insanlardan ayırt edilebilmenizi sağlayan her türlü bilgi kişisel verinizi oluşturmaktadır.

2. Özel nitelikli veri nedir?

Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri özel nitelikli kişisel veridir. Özel nitelikli kişisel verilerin, ilgilinin açık rızası olmaksızın işlenmesi yasaktır.

3. Hangi kişisel veya özel nitelikli verileriniz işlenmektedir?

Aşağıda sayılanlarla sınırlı olmamak ve mevzuattan kaynaklanan gereklilikler doğrultusunda, aşağıdaki tabloda yer verilen verileriniz şirketimiz nezdinde işlenebilmektedir.

Veri Kategorisi Veri Türleri
Kimlik Verisi Ad, soyadı
İletişim Verisi Telefon numarası, adres bilgisi, e-posta adresi.
Diğer Ünvanı, mesleği

4. Veri sorumlusu kimdir?

Veri sorumlusu kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi ifade etmektedir. Ticari ilişki sebebiyle işlenecek kişisel verilerinizle ilgili veri sorumlusu Çaycuma Vergi Dairesine kayıtlı 9860025813 Vergi numaralı, 0986002581300013 Mersis numaralı ve Lavanta Sok. No: 2 Hasanpaşa Kadıköy Merkez adresine faaliyet gösteren Yurtbay Seramik San. ve Tic. A.Ş.’dir.

5. Kişisel verileriniz nasıl ve hangi esaslarla işlenir?

Kişisel verilerinizin işlenmesinde 6698 sayılı Kanun’a ve diğer kanunlarda öngörülen usul ve esaslar dikkate alınmaktadır. Kişisel verilerinizi Türk Borçlar Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Türk Ceza Kanunu, Vergi Usul Kanunu gibi mevzuattan doğan ve tacir olmamızdan kaynaklı yetki ve yükümlülüklerimiz çerçevesinde, güvenlik, veri analizi ve hizmet kalitemizin geliştirilmesi amacıyla, hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun, belirli, açık, meşru amaçlar için ve onayınız çerçevesinde işlemekteyiz. Kişisel verileriniz, ticari akdinizin devamı süresince sizlerden ve üçüncü kişilerden temin ettiğimiz bilgi ve belgeler elektronik ortamda tutulan veri tabanına işlenmek suretiyle muhafaza edilmektedir. IT birimimiz, kişisel verilerinizin minimum sayıda kişinin erişimine açık tutulması ve üçüncü kişilerce ele geçirilmesinin önlenebilmesi için azami çaba göstermektedir.

6. Kişisel verileriniz ne kadar süre ile muhafaza edilecektir?

Kişisel verileriniz Türk Borçlar Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve Vergi Usul Kanunu ile diğer kanunların tacir sıfatıyla Yurtbay Seramik San. ve Tic. A.Ş.’yi sorumlu tuttuğu süreler dikkate alınarak, yasalarca öngörülen azami süre ile muhafaza edilecektir.

7. Açık rızanın bulunmadığı durumlarda da kişisel verilerin işlenmesi mümkün müdür, kişisel veriler açık rızanın bulunmadığı hangi durumlarda işlenebilir?

Kişisel veriler kural olarak ilgili kişinin açık rızası olmaksızın işlenemez. Ancak kanunda sayılan şartlardan birinin varlığı hâlinde, ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın kişisel verilerinin işlenmesi mümkündür. Bu şartlar şu şekilde sıralanabilir:

a) Kanunlarda açıkça öngörülmesi.

b) Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması.

c) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.

ç) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.

d) İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması.

e) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.

f) İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

8. Kişisel verileriniz hangi durumlarda, ne zaman silinir?

Yukarıda açıkladığımız şartlara uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde, kişisel veriler resen veya tarafınızın talebi üzerine veri sorumlusu olan Yurtbay Seramik San. ve Tic. A.Ş. tarafından silinir, yok edilir veya anonim hâle getirilir. Anonim hale getirme; kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hâle getirilmesini ifade etmektedir.

9. Kişisel verileriniz üçüncü kişilere hangi durumlarda aktarılır?

Kişisel verileriniz yasal olarak ancak tarafınızın açık rızası çerçevesinde üçüncü kişilere aktarılabilir. Kişisel verileriniz, hiçbir suretle herhangi bir ticari amaç doğrultusunda üçüncü kurum veya kişilere aktarılmayacaktır. Ancak başka firmalardan temin edilen hosting, veri güvenliği, depolama, veri analizi, çağrı merkezi vs hizmetler dolayısıyla kişisel verileriniz dolaylı şekilde üçüncü kişilerin erişimine açık hale gelebilecektir.

Ayrıca, işbu metnin 7. maddesinde sayılan ve açık rızanız bulunmasa dahi kanunen işlenmesi mümkün kişisel verileriniz de yine açık rızanız bulunmaksızın üçüncü kişilerle paylaşılabilir.

10. Kişisel verileriniz yurtdışına nasıl aktarılır?

Kişisel verileriniz, tarafınızın açık rıza göstermesi durumunda yurtdışına aktarılabilir.

Yurtbay Seramik San. ve Tic. A.Ş. olarak, merkezi yurtdışında bulunan firmalardan sunucu, domain, hosting, IT, depolama, veri güvenliği yazılımı, iş geliştirme, veri analizi, güvenlik, organizasyon gibi hizmetlerin alınması sebebiyle, meşru amaç ve gereksinimlerin mevcudiyeti halinde kişisel verilerinizin yurtdışında bulunan üçüncü kişilerle paylaşılmasına ihtiyaç duyabiliriz.

Kişisel verilerinizin yurtdışına aktarılacak olması durumunda, kişisel verilerinizin aktarılacağı yabancı ülkede yeterli korumanın bulunup bulunmadığı ve ülke bazında yeterli koruma mevcut değilse dahi yurtdışında kişisel verilerinizin aktarılacağı kurum tarafından kişisel verilerinizin yeterli seviyede korunması hususunda gerekli önlemlerin alınıp alınamayacağı tarafımızca mutlaka denetlenecek ve kişisel verilerinizin yeterli seviyede korunamayacağı yönünde bir şüphe oluştuğu takdirde kişisel verileriniz yurtdışına aktarılmayacaktır.

11. Kişisel verilerinizin korunması ile ilgili haklarınız nelerdir? Merak ettiğiniz hususları ve bu çerçevedeki haklarınızı nasıl öğrenebilirsiniz?

Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini, kişisel verilerinizin hangi amaçla ve nasıl işlendiğini, kişisel verilerinizin nasıl kullanıldığını, kişisel verilerinizin yurt içinde ya da yurtdışında kimlere aktarıldığını Yurtbay Seramik San. ve Tic. A.Ş.’ye [email protected] adresine e-posta göndermek suretiyle sorabilirsiniz. Kişisel verileriniz eksik veya yanlış işlenmiş ise aynı adrese göndereceğiniz e-posta ile bunların düzeltilmesini ya da kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkmış olması halinde kişisel verilerinizin silinmesini isteyebilir; kişisel verilerinizin yok edildiğinin ya da düzeltildiğinin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere de bildirilmesini talep edebilirsiniz. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle tarafınız aleyhine bir sonuç hasıl olursa bu sonucun ortaya çıkmasına itiraz edilebilirsiniz. Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararınızın giderilmesini talep etme hakkına da sahipsiniz. Belirtilen e-posta adresine göndermiş olduğunuz soru ve talepleriniz hakkında değerlendirme yapılarak en geç 30 gün içerisinde sizlere başvuru sonucunuz ve gerekçesi hakkında bilgilendirme yapılacaktır. Başvurunuzun reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulunması veya süresinde başvuruya cevap verilmemesi hâllerinde; veri sorumlusu Yurtbay Seramik San. ve Tic. A.Ş.’nin cevabını öğrendiğiniz tarihten itibaren otuz ve herhâlde başvuru tarihinden itibaren altmış gün içinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na şikâyette de bulunabilirsiniz.

KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİ, SAKLANMASI, KULLANILMASI VE PAYLAŞILMASINA İLİŞKİN ONAY METNİ

Yurtbay Seramik San. ve Tic. A.Ş.’nin, Yurtbay Seramik Kişisel Verilerin İşlenmesi, Saklanması Kullanılması ve Paylaşılmasına İlişkin Bilgilendirme Metni başlıklı metinde yer verilen usul ve esaslarda işlenmesine, saklanmasına, kullanılmasına, yasalarca öngörülen azami süreyle muhafaza edilmesine, ticari amaçlı olarak hiçbir şekilde hiçbir kişi ya da kurumla paylaşılmaması ve ticarileştirilmemesi kaydıyla, domain, veri güvenliği, veri analizi, iş geliştirme, depolama, güvenlik gibi sebeplerle hizmet alınan yurtiçinde ya da yurtdışında mukim firmalarca dolaylı şekilde paylaşılmasına rıza gösterdiğimi kabul ve beyan ederim.

Kişisel verilerimin işlenmesi, saklanması, kullanılması ve paylaşılmasına ilişkin onay veriyorum.