TÜKETİCİ BİLGİLENDİRME - Çevresel Performans

 • Yurtbay Seramik, üretim süreçlerinde çevre etkilerini en aza indirmeyi hedefleyen iyileştirmeleri uygulamayı görev bilmektedir.
 • ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi ile işletmemizin çevre performansları izlenmekte, çevresel etkilerin ölçülmesi ve geliştirilmesi sağlanmaktadır.
 • Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından ürünlerimizin ilgili kriterlere uygunluğu belirlenerek, çevresel performansımız nedeniyle -ekteki ürün gruplarında- Çevre Etiketi kullanımına hak kazanılmıştır (Belge no: 3-SRMK/2).
https://cevreetiketi.csb.gov.tr/en/enviromental-label-users-licensees-i-100417 https://cevreetiketi.csb.gov.tr/cevre-etiketine-sahip-firmalar-i-99342 Çevre Etiketi

Not: Çevre Etiketi ‘ne sahip ürünlerimizin ambalajlarında yukarıdaki görsel bulunmaktadır.

 • Hammadde hazırlığından pişirme işlemine kadar olan süreçlerde temiz su tüketimimiz 0.58 lt/kg ‘a kadar düşürülmüştür.
 • 27.780 m3/gün arıtma kapasitesine sahip üç endüstriyel arıtma tesisinde arıtılan suyun % 91.85 ‘i proseste yeniden kullanılmaktadır.
 • Arıtma sonucu ortaya çıkan kekler (arıtma çamuru) ile birlikte pişmiş karo atıkları bir çimento fabrikasına gönderilerek hammadde olarak değerlendirilmesi sağlanmaktadır.
 • Ham ve pişmiş karo atıkları proses içinde de belli oranlarda yeniden kullanılarak geri dönüşümü sağlanmaktadır. Atıklarımızın %85 ‘den fazlası geri kazanılmaktadır.
 • İşletmemizin elektrik ihtiyacını karşılamakta olan 3 co-generation santralindeki elektrik üretiminde ortaya çıkan sıcak hava, spray kurutucularda kullanılarak doğal gaz tasarrufu yapılmaktadır.
 • Fırınlama aşamasında kullandığımız enerji (elektrik+doğal gaz), 3,5 MJ/kg‘ın altındadır.
 • Sırlı karolarda tehlikeli madde salınımı, Kurşun(Pb), Kadminyum (Cd), Antimon (Sb) gibi ağır metaller için izin verilen sınır değerlerin çok altındadır. İnsana ve çevreye zararlı toksik madde kullanılmaz.
 • Yeşil binalar için önemli bir parametre olan İç Mekan Hava Kalitesini belirleyen Organik Uçucu Bileşenler açısından güvenlidir. Düşük emisyonlu ürünlerimiz VOC testlerinden başarı ile geçerek MAS Certified Green etiketi ile belgelendirilmiştir.
 • Presleme, sırlama ve spray kurutma aşamalarındaki partiküllerin havaya toplam emisyonu 5 mg/m2‘yi aşmamaktadır.
 • Ambalaj malzemelerinin % 70 ‘den fazlası geri dönüştürülmek üzere Geri Kazanım Tesislerince toplanmaktadır. Satın aldığımız ambalaj malzemeleri geri dönüştürülebilir niteliktedir.
 • Tüm üretim süreçlerinde düşük karbon salınımı hedeflenir.


Detaylı Ürün Arama