TÜKETİCİ BİLGİLENDİRME

Yurtbay Seramik, üretim süreçlerinde çevre etkilerini en aza indirmeyi hedefleyen iyileştirmeleri uygulamayı görev bilmektedir.

 

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi ile işletmemizin çevre performansları izlenmekte, çevresel etkilerin ölçülmesi ve geliştirilmesi sağlanmaktadır.

 

Hammadde hazırlığından pişirme işlemine kadar olan süreçlerde temiz su tüketimimiz 1 lt/kg’nin altındadır.

 

11.000 m3/gün arıtma kapasitesine sahip iki arıtma tesisinde arıtılan suyun % 90'dan fazlası proseste yeniden kullanılmaktadır.

 

Arıtma sonucu ortaya çıkan kekler (arıtma çamuru) ile birlikte pişmiş karo atıkları bir çimento fabrikasına gönderilerek ham madde olarak değerlendirilmesi sağlanmaktadır.

 

Ham ve pişmiş karo atıkları proses içinde de belli oranlarda yeniden kullanılarak geri dönüşümü sağlanmaktadır.

 

İşletmemizin elektrik ihtiyacını karşılamakta olan 2 co-generation santralindeki elektrik üretiminde ortaya çıkan sıcak hava, spray kurutucularda kullanılarak doğal gaz tasarrufu yapılmaktadır.

 

Sırlı karolarda tehlikeli madde salınımı, Kurşun (Pb), Kadminyum (Cd), Antimon (Sb) gibi ağır metaller için izin verilen sınır değerlerin çok altındadır. İnsana ve çevreye zararlı toksik madde kullanılmaz.

 

Yeşil binalar için önemli bir parametre olan iç mekân hava kalitesini belirleyen Organik uçucu bileşenler açısından güvenlidir. Düşük emisyonlu ürünlerimiz VOC testlerinden başarı ile geçerek MAS Certified Green etiketi ile belgelendirilmiştir.

 

Presleme, sırlama ve spray kurutma aşamalarındaki partiküllerin havaya toplam emisyonu mg/m2’yi aşmamaktadır.

 

Ambalaj malzemelerinin % 70'den fazlası geri dönüştürülmek üzere geri kazanım tesislerince toplanmaktadır. Satın aldığımız ambalaj malzemeleri geri dönüştürülebilir niteliktedir.

 

Tüm üretim süreçlerinde düşük karbon salınımı hedeflenir.Detaylı Ürün Arama