İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası


Sağlıklı insan, sağlıklı ortam için tavizsiz titizlik 

İnsan odaklı yaklaşı mı mızla tüm çalışanlar ve paydaşlann İş Güvenliği ve Sağlığı bilincinin sağlanması, korunması, iyileştirilmesi için yönetim sistemi oluşturulmasını hedefleriz. Bu amaçla;

  • İş Sağlığı ve Güvenliği konusundaki tüm yasal ve diğer tüm yükümlülükleri karşılamayı, 
  • İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda yapılan iyileştirme çalışmalan için gerekli eğitim ve kaynakları sağlamayı,
  • Tümçalışanlara, ramak kala olay ve önerilerle İş Sağlığı ve Güvenliği bilincini aşılama ve onlarla bu süreci yönetmeyi,
  • Risk analizleri ve iyileştirme çalışmalarına her düzeyde katılım sağlamayı,
  • Sıfıriş kazası içinyapılacakiyileştirmeçalışmalannda sürdürülebilirliği hayata geçirmeyi taahhüt ederiz. 

 

 

 

 

 Detaylı Ürün Arama