ETİK İLKELERİMİZ

DOĞRULUK

Yurtbay Seramik hizmet ve işlemlerinde müşterileri, çalışanları, grup şirketleri ve diğer kurum ve kuruluşlar ile olan ilişkilerinde doğruluk ilkesine bağlıdır.

 

EŞİTLİK

Yurtbay Seramik ve çalışanlarımız, iş ilişkilerinde dil, ırk, cinsiyet, siyasal düşünce, felsefî inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplere dayalı ayrım yapmaz. İnsan haklarına saygılıdır.

 

GÜVENİLİRLİK

Yurtbay Seramik tüm hizmet ve işlemlerinde, müşterilere ve diğer menfaat sahiplerine karşılıklı güven anlayışı içerisinde açık, anlaşılır ve doğru bilgi vermeyi, gereken görev ve sorumlulukları zamanında ve eksiksiz yerine getirmeyi benimser.

 

SAYDAMLIK

Yurtbay Seramik müşterilerini, kendilerine sunulan ürünlere ilişkin tüm teknik özellikler, bilgi ve sertifikalar gibi konularda açık, anlaşılır ve net biçimde bilgilendirir.

 

TOPLUMSAL YARARIN GÖZETİLMESİ VE ÇEVREYE SAYGI

Yurtbay Seramik tüm faaliyetlerinde kârlılık yanında, toplumsal yararın gözetilmesi ve çevreye saygı ilkeleri ışığında sosyal ve kültürel etkinliklere destek sağlamaya büyük önem verir.

Bu çerçevede Yurtbay Seramik çevrenin korunması konusunda duyarlıdır, çevrenin korunmasının teşvik edilmesine yönelik çalışmalara aktif olarak katılır ve toplumda çevresel konulardaki duyarlılığın gelişmesini amaçlar. Yaptığı tüm işlemler ve ürünlerinin çevre üzerindeki etkilerini göz önünde bulundurur. Doğal kaynakların verimli kullanılması ve süreçlerimizden kaynaklanan atıklarımızın mümkün olabilecek en az düzeye indirilebilmesi için çalışmalar yürütür, küresel ısınma konusunda duyarlıdır.

 

İÇERİDEN ÖĞRENENLERİN TİCARETİ

Yurtbay Seramik içeriden öğrenilen bilgilerin kullanımının önlenmesi için gerekli her türlü tedbiri alır.Detaylı Ürün Arama