Dünya Seramik Sektörü Dünya Seramik Sektörü

 

Dünya Seramik Sektörü

İnşaat sektörünün farklı alanlarında tercih edilen seramik, çeşitli tasarım seçenekleri ile ilgi görmeye devam ediyor. Seramik karolar, yeni konutlarda olduğu gibi ev renovasyon projelerinde de yaygın olarak kullanılmaktadır. Ayrıca alışveriş merkezleri, iş ve ofis alanları gibi ticari alanlara seramik uygulamaların tercih edildiği görülmektedir. Türkiye olarak ilginin yoğun olduğu bu pazarda etkin bir rol oynamaya devam ediyoruz. Kalite ve beğeni odaklı seramiklerimizle dünya pazarında ciddi bir konumda yer almaktayız.

Dünya seramik sektörünün performansında belirleyici unsur, dünya ekonomisindeki büyüme, inşaat sektöründeki gelişmeler ve bunlara bağlı olarak ortaya çıkan seramik ihtiyacıdır. Dünya seramik endüstrisi, küresel bir ekonominin taleplerinin etkisiyle yıllar boyu önemli bir değişim yaşamıştır. Ekonomideki dalgalanmalar sektörde duraklamalar yaşatsa da şirketler kademeli olarak büyümeye devam etmişlerdir.

 

Global sektörü etkileyen bir diğer faktör ise gelişmekte olan ülkelerdir. Yüksek şantiye talepleri ve mevcut binaların yeniden geliştirilmesi seramik üreticilerinin yurt içi ve yurt dışı satış paylarını artırmaktadır. Global bir yarış içerisinde bulunan Türkiye ise etkinliğini giderek artırmış ve dünya seramik üreticileri arasında etkili bir konuma sahip olmuştur.

 

Gelişen teknoloji doğrultusunda ürün kalitesindeki artış ve tasarım alanındaki yenilikler pazarda daha etkin bir rol üstlenmede bize çok büyük avantaj yaşatacaktır. Bu perspektiften bakıldığında; sektörün ihtiyaç duyduğu alanlarda AR-GE bilincinin yaygınlaştırılması önemlidir. Yetenekli bir genç ulusa sahip olmanın avantajını kullanarak üniversite ve sanayi iş birliğinin artırılması sağlanmalıdır. Ayrıca yenilikçi ve güncel teknolojilerin uluslararası standartlarda uygulanabilirliği artırılmalı böylelikle ürün kalitesinin artırılması sağlanmalıdır. İşçilik maliyetleri de dünya rekabetinde etkin bir rol oynamaktadır. Üretilen ürünün AR-GE çalışmaları, üretim ve lojistik de rekabet açısından belirleyicidir.

Seramik endüstrisinin temel unsurlarından biri olan hammadde pazardaki etkinlik açısından da oldukça önemlidir. Hammadde açısından zengin bir ülke konumunda olduğumuz için kaynak arama ve çıkartma faaliyetlerin daha da artırılması önemlidir. Bunun için başta kil olmak üzere diğer kaynakların araştırılmasına odaklanılmalıdır. Seramik kullanımında yerli üretimin desteklenmesi ve buna yönelik yönlendirme çalışmalarının geliştirilmesi gerekmektedir. Güçlü bir ekonomik yapı içerisinde seramik firmaları ihracat yüzdelerini yukarılara taşıyarak sıralamada daha üst konumlara çıkacağımızı düşünmekteyim.

 

R.Gürkan Peker 

Yurtbay Seramik İhracat Direktörü 

Detaylı Ürün Arama